Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 60. PRIČA

Abigajila i David

Abigajila i David

ZNAŠ li ovu lijepu ženu koja dolazi u susret Davidu? Njeno je ime Abigaila. Bila je razborita i zadržala je Davida da ne učini lošu stvar. Ali prije nego o tome učimo, da vidimo što se je događalo Davidu.

Nakon bijega od Saula, skrivao se je u špilji. Njegova braća i ostatak obitelji pridružili su mu se. Skoro 400 ljudi došlo je k njemu i on je postao njihovim vođom. Tada je David otišao Moapskom kralju i rekao: “Molim te, dozvoli da moj otac i majka ostanu s tobom dok ja vidim što će sa mnom biti.” Kasnije su se David i njegovi ljudi skrivali u planinama.

Bilo je to nakon što je David sreo Abigailu. Njen muž Nabal bio je bogati zemljoposjednik. Imao je 3 000 ovaca i 1 000 koza. Bio je podlac. Ali, njegova žena Abigaila, bila je veoma lijepa. Također je znala kako činiti dobre stvari. Jednom je čak spasila vlastitu obitelj. Da vidimo kako.

David i njegovi ljudi bili su dobri prema Nabalu. Pomogli su mu zaštititi njegove ovce. Stoga je David jednog dana poslao svoje ljude da zatraže uslugu od Nabala. Oni su stigli do Nabala kada je on sa svojim pomagačima strigao vunu s ovaca. Bio je praznik i Nabal je imao mnogo dobre hrane. Zato su Davidovi ljudi rekli: “Bili smo dobri prema tebi. Nismo ukrali ni jednu ovcu, nego smo ti pomogli paziti na njih. Molimo te da nam sada daš malo hrane.”

“Ne želim dati svoju hranu ljudima kao što ste vi”, rekao je Nabal. Govorio je vrlo podlim riječima i rekao je zle stvari o Davidu. Kad su se vratili k Davidu i rekli što se je dogodilo, David je bio vrlo ljut. “Uzmite svoje mačeve!” zapovijedio je ljudima. I krenuli su putem prema Nabalu i njegovim ljudima.

Jedan od Nabalovih ljudi, koji je čuo podle Nabalove riječi rekao je Abigaili što se dogodilo. Istog je časa Abigaila spremila nešto hrane. Natovarila je na nekoliko magaraca i krenula na put. Kad je srela Davida, sišla je s magarca i kleknuvši rekla: “Molim te gospodaru ne obraćaj pažnju na mogu muža Nabala. Nerazborit je i radi glupe stvari. Ovdje je dar. Molim te da ga uzmeš i oprosti za ono što se je dogodilo.”

“Ti si mudra žena.” — rekao je David. “Spriječila si me da Nabala ubijem za njegova djela. Idi sada s mirom kući.” Kasnije, kad je Nabal umro, Abigaila je postala jedna od Davidovih žena.