Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 79. PRIČA

Danijel u lavskoj jami

Danijel u lavskoj jami

OH, OH! Izgleda da je Danijel u velikoj neprilici. Ali lavovi mu ne čine ništa nažao. Znaš li zašto? Tko je stavio Danijela ovdje sa svim lavovima? Da vidimo.

Kralj Babilona bio je sada čovjek imenom Darije. Vrlo je volio Danijela, jer je bio dobar i mudar. Darije je odabrao Danijela da bude glavni upravitelj u njegovom kraljevstvu. To je ostale u kraljevstvu činilo ljubomornima na Danijela i stoga su učinili sljedeće.

Otišli su Dariju i rekli: “Složili smo se, o kralju, da bi trebao načiniti zakon koji kaže da se 30 dana nitko ne smije moliti ni jednom bogu osim tebi, o kralju. Ako bilo tko ne posluša, neka bude bačen u lavsku jamu.” Darije nije znao zašto oni traže da se napravi takav zakon. Ali mislio je da je to dobra ideja i zato ga je dao zapisati. Sada zakon nije više mogao biti izmijenjen.

Kad je Danijel čuo za to, otišao je kući i molio kao što je to i uvijek činio. Zli su ljudi znali da Danijel neće prestati s molitvama Jehovi. Bili su sretni jer je izgledalo da će se njihovi planovi da se oslobode Danijela, ostvariti.

Kad je kralj Darije saznao zašto su oni ljudi željeli da načini takav zakon, bilo mu je vrlo žao. Ali nije mogao promijeniti zakon, stoga je morao zapovijediti da bace Danijela u lavsku jamu. Ali kralj je rekao Danijelu: “Nadam se da će te tvoj Bog, kojem služiš, izbaviti.”

Darije je bio toliko uzbuđen, da nije mogao spavati te noći. Idućeg jutra otrčao je do lavske jame. Videći ga tamo, viknuo je: “Danijele, slugo živog Boga! Je li te Bog kome služiš mogao spasiti od lavova?”

“Bog je poslao svog anđela”, rekao je Danijel, “i zatvorio usta lavova tako da me nisu ozlijedili.”

Kralj je bio vrlo sretan. Zapovijedio je da izvuku Danijela iz jame. Tada je zle ljude koji su se željeli osloboditi Danijela, bacio lavovima. I prije nego što su dotakli dno jame, lavovi su ih zgrabili i samljeli im kosti.

Kralj Darije zapisao je za sve ljude u kraljevstvu: “Zapovijedam da svi trebaju poštivati Danijelovog Boga. Učinio je veliko čudo. Spasio je Danijela da ne bude rastrgan od lavova.”