Idi na sadržaj

Idi na kazalo

3. DIO

Od izlaska iz Egipta do izraelskog prvog kralja

Od izlaska iz Egipta do izraelskog prvog kralja

Mojsije je vodio izraelski narod iz ropstva u Egiptu do planine Sinaj, gdje im je Bog dao Zakon. Kasnije, Mojsije šalje 12 ljudi da izvide zemlju Kanaan. Ali desetorica se vraćaju s lošim vijestima. Oni nagovaraju narod da se vrate u Egipat. Zbog njihovog pomanjkanja vjere, Jehova ih kažnjava s 40 godina lutanja pustinjom.

Napokon, Jozua je izabran da vodi Izraelce u Kanaan. Da im pomogne osvojiti zemlju, Jehova čini čudo da voda Jordana prestane teći, da zidovi Jerihona padnu i da sunce zastane čitav dan. Nakon šest godina, zemlja je bila uzeta od Kanaaneja.

Počevši s Jozuom, Izraelom su 356 godina vladali suci. Učimo o mnogima od njih uključujući Baraka, Gedeona, Jeftu, Samsona i Samuela. Čitamo i o ženama poput Rahabe, Debore, Jahele, Rute, Noeme i Dalile. Sve u svemu, TREĆI dio opisuje 396 godina povijesti.

 

U OVOJ CJELINI

34. PRIČA

Nova vrsta hrane

Izraelci su se požalili Mojsiju da u pustinji nemaju što jesti. Zato im je Bog dao novu vrstu hrane, manu koja je padala s neba.

35. PRIČA

Jehova daje svoj zakon

Koje su dvije zapovijedi o kojima je Isus kasnije govorio važnije od Deset zapovijedi

36. PRIČA

Zlatno tele

Zašto su Izraelci počeli štovati zlatno tele?

37. PRIČA

Šator za obožavanje

Izraelci su koristili zavjetni šator za obožavanje Jehove. Sam Jehova dao je upute za izgradnju tog šatora.

38. PRIČA

Dvanaest uhoda

Mojsije je poslao 12 uhoda u zemlju Kanaan. Samo dvojica od njih vjerovali su da je mogu osvojiti. Jesu li im Izraelci povjerovali?

39. PRIČA

Aronova palica cvjeta

Zašto je Jehova prouzročio da se to dogodi? Što je time pokazao?

40. PRIČA

Mojsije udara u stijenu

Mojsije je udario štapom u stijenu i potekla je voda. Zašto se Jehova naljutio na njega?

41. PRIČA

Bakrena zmija

Zašto je Bog poslao zmije otrovnice da ujedaju Izraelce?

42. PRIČA

Magarica govori

Zašto je Jehova prouzročio da Balamova magarica progovori?

43. PRIČA

Jozua postaje vođom

Zašto je Jozua postao vođa izraelskog naroda dok je Mojsije još bio živ?

44. PRIČA

Rahaba sakriva uhode

Kako je Rahaba pomogla uhodama i što ih je zamolila?

45. PRIČA

Prelaženje rijeke Jordan

Jozua je rekao svećenicima koji su nosili kovčeg saveza da zakorače u nabujalu rijeku Jordan. Što se potom dogodilo?

46. PRIČA

Zidovi Jerihona

Zašto se Rahabina kuća na kojoj je visjela crvena traka nije srušila?

47. PRIČA

Lopov u Izraelu

Pročitajte kako je jedan čovjek nanio zlo čitavom narodu.

48. PRIČA

Mudri stanovnici Gabaona

Ljudi iz jednog grada u Gabaonu prevarili su Jozuu kako bi on uspostavio mir s njima. Zašto su to učinili?

49. PRIČA

Sunce stoji na mjestu

Jehova je za Jozuu učinio nešto što nikad poslije nije ponovio.

50. PRIČA

Dvije hrabre žene

Debora i Barak borili su se protiv kralja Jabina. Debora je prorekla da će jedna hrabra žena ubiti Jabinovog vojskovođu, Sizara?

51. PRIČA

Ruta i Noema

Ruta je napustila svoju zemlju i pošla s Noemom kako bi služila Jehovi.

52. PRIČA

Gedeon i njegovih 300 ljudi

Jehova je rekao Gedeonu da treba smanjiti broj ratnika koje će povesti u bitku. Na koji je način odabrao ratnike?

53. PRIČA

Jeftino obećanje

Jefta je Jehovi dao obećanje koje se ticalo i njegove kćeri. Što je obećao Bogu?

54. PRIČA

Najjači čovjek

Kako je Dalila saznala u čemu je tajna Samsonove snage?

55. PRIČA

Mali dječak služi Bogu

Bog se poslužio malim Samuelom da svećeniku Heliju prenese važnu poruku.