1. Samuelova 22:1-23

22  I David je otišao odande+ i sklonio se u pećinu kod Adulama.+ Kad su to čula njegova braća i cijela njegova obitelj, otišli su k njemu.  Pridružili su mu se svi koji su bili u nevolji, koji su bili u dugovima i koji su bili ogorčeni zbog nepravde te im je on postao vođa. Uz njega je pristalo oko 400 ljudi.  Potom je David odande otišao u Mispu u Moabu i rekao moapskom kralju:+ “Molim te, dopusti da moj otac i moja majka ostanu kod vas dok ne saznam što će Bog učiniti za mene.”  I tako ih je ostavio kod moapskog kralja te su oni boravili kod njega sve dok je David bio u svom skrovištu.+  Nakon nekog vremena prorok Gad+ rekao je Davidu: “Nemoj ostati u svom skrovištu, nego otiđi u Judu.”+ Tako je David otišao u heretsku šumu.  Šaul je čuo da je otkriveno gdje se nalaze David i ljudi koji su bili s njim. A Šaul je tada bio u Gibei.+ Sjedio je pod stablom tamarisa na uzvišici, s kopljem u ruci, a svi njegovi vojni zapovjednici stajali su oko njega.  Tada je Šaul rekao zapovjednicima koji su stajali oko njega: “Čujte, Benjaminovci! Hoće li i Jišajev sin+ svima vama dati polja i vinograde? Hoće li sve vas postaviti za tisućnike i stotnike?+  Svi ste se urotili protiv mene! Nitko mi nije javio da je moj vlastiti sin sklopio savez s Jišajevim sinom!+ Nitko od vas ne suosjeća sa mnom i nitko mi nije javio da je moj vlastiti sin naveo mog slugu da se okrene protiv mene, pa mi on sad radi o glavi.”  Tada je Edomac Doeg,+ koji je bio ondje i zapovijedao Šaulovim ljudima, kazao:+ “Vidio sam da je Jišajev sin došao u Nob k Ahitubovom sinu Ahimeleku.+ 10  I on je u njegovo ime zatražio savjet od Jehove te mu dao hranu. Dao mu je čak i mač Filistejca Golijata.”+ 11  Nato je kralj zapovjedio da mu dovedu svećenika Ahimeleka, Ahitubovog sina, i sve svećenike iz loze njegovog oca, koji su bili u Nobu. I svi su došli pred kralja. 12  I Šaul je rekao: “Slušaj, Ahitubov sine!” On je odvratio: “Slušam, gospodaru!” 13  Šaul ga je zatim upitao: “Zašto ste se ti i Jišajev sin urotili protiv mene? Zašto si mu dao kruh i mač te u njegovo ime tražio savjet od Boga? On se okrenuo protiv mene, pa mi sad radi o glavi.” 14  Tada je Ahimelek odgovorio kralju: “Tko je među svim tvojim slugama tako pouzdan* kao David?+ On je kraljev zet,+ zapovjednik je tvoje tjelesne straže i poštovan je u tvojoj kući.+ 15  Zar sam danas prvi put u njegovo ime tražio savjet od Boga?+ Nikad se ne bih urotio protiv tebe! Neka kralj ni za što ne okrivljuje svog slugu i sve potomke mog oca jer tvoj sluga o svemu tome nije znao baš ništa.”+ 16  Ali kralj je rekao: “Umrijet ćeš,+ Ahimeleče, i ti i svi potomci tvog oca!”+ 17  I kralj je zapovjedio stražarima koji su stajali oko njega: “Idite i pogubite Jehovine svećenike jer su pristali uz Davida! Znali su da je u bijegu, a nisu mi javili da su ga vidjeli.” Ali kraljevi ljudi nisu htjeli dignuti ruku na Jehovine svećenike i pogubiti ih. 18  Tada je kralj kazao Doegu:+ “Ti pogubi svećenike!” Nato je Edomac+ Doeg prišao svećenicima i sam ih pogubio. Tog je dana smaknuo 85 ljudi koji su nosili lanenu svećeničku pregaču.+ 19  I mačem je pobio stanovnike svećeničkog grada Noba.+ Pobio je muškarce i žene, djecu i dojenčad, goveda, magarce i ovce. 20  Ali jedan sin Ahimeleka, Ahitubovog sina, po imenu Ebjatar,+ uspio je umaknuti te je pobjegao k Davidu. 21  Ebjatar je rekao Davidu: “Šaul je pobio Jehovine svećenike.” 22  A David je kazao Ebjataru: “Onog dana kad sam ondje vidio Edomca Doega+ znao sam da će on to sigurno javiti Šaulu. Ja sam kriv za smrt svih* potomaka tvog oca. 23  Ostani sa mnom i ne boj se jer tko god bude htio ubiti tebe, morat će najprije ubiti mene. Pod mojom si zaštitom!”+

Bilješke

Ili: “vjeran”.
Ili: “svake duše”.