Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 80. PRIČA

Božji narod napušta Babilon

Božji narod napušta Babilon

PROŠLE su skoro dvije godine otkako je Babilon zauzet od Medijaca i Perzijanaca. I pogledaj što se sada događa. Da, Izraelci napuštaju Babilon. Kako to da su slobodni? Tko ih je pustio da idu?

Kir, kralj Perzije je to učinio. Mnogo prije Kirovog rođenja Jehova je dao preko proroka Izaije zapisati o njemu: “Učinit ćeš ono što ja budem želio da činiš. Za tebe će vrata biti otvorena da zauzmeš grad.” I Kir je preuzeo vodstvo u opsjedanju Babilona. Medijci i Perzijanci ušli su u grad preko noći kroz vrata koja su zaista bila otvorena.

Ali Jehovin prorok Izaija je zapisao da će Kir zapovijediti da Jeruzalem i njegov templ budu ponovo obnovljeni. Da li je Kir dao tu zapovijed? Da, dao je. Ovako je Kir rekao Izraelcima: “Idite, sada, u Jeruzalem i izgradite templ Jehovi, svome Bogu.” I to je bilo upravo ono što će ovi Izraelci i učiniti.

Ali nisu svi Izraelci mogli krenuti na dug put natrag u Jeruzalem. Bio je to dug, dug put oko 800 km, a mnogi su bili prestari ili previše bolesni da bi tako daleko putovali. A postojali su i drugi razlozi zašto neki ljudi nisu krenuli. Kir je rekao onima koji nisu išli: “Dajte srebro i zlato i ostale darove onima koji idu natrag da izgrade templ i Jeruzalem.”

Stoga su mnogi darovi bili dati Izraelcima koji su krenuli na put prema Jeruzalemu. Također, Kir je dao posude i čaše koje je kralj Nabuhodonozor uzeo iz Jehovinog templa kad je razorio Jeruzalem. Narod je imao mnogo stvari koje će odnijeti nazad sa sobom.

Nakon gotovo četiri mjeseca putovanja, Izraelci su se vratili u Jeruzalem, točno na vrijeme. Prošlo je upravo 70 godina otkako je grad razoren, a zemlja potpuno opustošena i prazna. Ali iako su se Izraelci sada vratili u svoju zemlju, imat će mnogo teških trenutaka, o kojima ćemo kasnije učiti.