Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 31. PRIČA

Mojsije i Aron posjećuju Faraona

Mojsije i Aron posjećuju Faraona

KAD se je Mojsije vratio u Egipat ispričao je svom bratu Aronu sve o čudima. I kad su Mojsije i Aron pokazali ta čuda Izraelcima, čitav narod je povjerovao da je Jehova s njima.

Tada su Mojsije i Aron otišli Faraonu. Rekli su mu: “Jehova, Bog Izraela kaže: ‘Pusti moj narod tri dana da mi služe u pustinji.’” Ali Faraon je odgovorio: “Ne vjerujem u Jehovu. I neću pustiti Izraelce.”

Faraon je bio ljut, jer je narod tražio slobodno vrijeme da služe Jehovi. Zato ih je sve više prisiljavao na rad. Izraelci su krivili Mojsija što se je s njima lošije postupalo. Mojsija je to učinilo tužnim. Ali Jehova mu je rekao da se ne brine. “Učinit ću da Faraon pusti moj narod”, rekao je.

Mojsije je s Aronom ponovo otišao do Faraona. Ovog puta učinili su čudo. Aron je bacio svoj štap i on je postao velika zmija. Ali Faraonovi mudraci također su bacili svoje štapove i nastale su zmije. Ali pogledaj! Aronova zmija progutala je zmije mudraca. Faraon još uvijek nije puštao Izraelce.

Došlo je vrijeme da Jehova Faraonu pokaže lekciju. Znaš li kako je to učinio? Time što je pustio 10 pošasti ili velikih nevolja na Egipat.

Nakon mnogo pošasti, Faraon je poslao po Mojsija i rekao: “Zaustavi te pošasti i pustit ću Izrael da ode.” Ali kad je pošast prošla, Faraon je promijenio mišljenje. Nije pustio narod da ide. Ali, konačno, nakon desete nevolje, dozvolio je Izraelcima da odu.

Znaš li svaku od 10 nevolja? Okreni stranicu i nauči nešto o njima.