Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 14. PRIČA

Bog kuša Abrahamovu vjeru

Bog kuša Abrahamovu vjeru

VIDIŠ li što Abraham radi? Ima nož i izgleda kao da će ubiti svog sina. Zašto bi on to učinio? Najprije da vidimo kako su Abraham i Sara dobili sina.

Sjeti se, Bog im je obećao sina. No, izgledalo je to nemogućim, jer su Abraham i Sara bili veoma stari. Abraham je ipak vjerovao da Bog može učiniti ono što se čini nemogućim. I što se dogodilo?

Nakon Božjeg obećanja prošlo je godinu dana. Kada je Abrahamu bilo 100 godina a Sari 90, dobili su dječaka Izaka. Bog je održao obećanje!

Ali, kad je Izak odrastao, Jehova je iskušao Abrahamovu vjeru. Pozvao ga je: “Abrahame!” I Abraham je odgovorio: “Ovdje sam!” Tada je Bog rekao: “Uzmi svog sina, svog jedinog sina Izaka i otiđi u planinu koju ću ti pokazati. Tamo ubij sina svog i prinesi ga kao žrtvu.”

Kako li su žalosnim napravile ove riječi Abrahama, jer je volio sina. No, sjeti se, Bog je obećao da će Abrahamova djeca živjeti u zemlji Kanaan. A kako bi se to moglo dogoditi kad bi Izak umro? Abraham to nije razumio, ali je slušao Boga.

Kada je došao na planinu, svezao je Izaka i stavio ga na žrtvenik, kojeg je napravio. Tada je izvadio nož da ubije sina. Ali u tom trenutku Božji anđeo je pozvao: “Abrahame!” Abrahame!” I Abraham je odgovorio: “Ovdje sam!”

“Ne diraj dječaka i ništa mu nemoj učiniti”, rekao je Bog, “Sada znam da mi vjeruješ, jer se nisi ustezao zbog mene ubiti svog jedinog sina.”

Kako li je Abraham imao veliku vjeru u Boga! Vjerovao je da Jehovi ništa nije nemoguće, i da će moći uskrsnuti Izaka iz smrti. Ali nije bila Jehovina volja da Abraham ubije Izaka. Stoga je Bog prouzročio da se ovca zaplela u obližnje grmlje i rekao je Abrahamu da žrtvuje ovcu umjesto sina.