Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 102. PRIČA

Isus je živ

Isus je živ

ZNAŠ li tko je ova žena i ova dvojica ljudi? Žena je Marija Magdalena, Isusova prijateljica. Ljudi u bijeloj odjeći su anđeli. Mala soba u koju Marija gleda, je mjesto gdje je stavljeno Isusovo tijelo nakon smrti. Zove se grobnica. Ali sada je tijelo nestalo! Tko ga je uzeo? Da vidimo.

Nakon Isusove smrti, svećenici su rekli Pilatu: “Dok je Isus živio, rekao je da će uskrsnuti nakon tri dana. Zato zapovijedi da grobnica bude čuvana. Tada njegovi učenici neće moći ukrasti tijelo i reći da je uskrsnuo iz mrtvih!” Pilat je rekao svećenicima neka pošalju vojnike da čuvaju grobnicu.

Ali rano trećeg dana nakon Isusove smrti, iznenada je došao Jehovin anđeo. Odvalio je kamen s ulaza u grobnicu. Vojnici su se toliko uplašili da se nisu mogli maknuti. Konačno, kad su pogledali u grobnicu, tijela više nije bilo! Neki od vojnika otišli su u grad i to rekli svećenicima. Znaš li što su zli svećenici učinili? Platili su vojnicima da lažu. “Recite da su noću došli učenici, dok ste vi spavali i ukrali tijelo”, rekli su svećenici vojnicima.

U međuvremenu, neke su žene posjetile Isusovu grobnicu. Kako su se iznenadile kada su je našle praznu! Uskoro su se pojavila dva anđela u svijetlim haljinama. “Zašto ovdje tražite Isusa?” pitali su. “On je uskrsnuo. Idite i recite to učenicima!” Kako su brzo žene trčale! Ali na putu ih je zaustavio čovjek. Znaš li tko? Isus! “Idite i recite mojim učenicima!” — rekao je.

Kad su žene rekle učenicima da je Isus živ i da su ga vidjele, učenicima je to bilo teško povjerovati. Petar i Ivan su trčali u grobnicu da se uvjere, ali grobnica je bila prazna! Kad su Petar i Ivan otišli, ušla je Marija Magdalena. Tada je ugledala dvojicu anđela.

Znaš li što se je dogodilo s Isusovim tijelom? Bog je prouzročio da ono nestane! Bog nije uskrsnuo Isusa u tijelu od mesa i kostiju, u kojem je umro. On je Isusu dao novo duhovno tijelo, kakvo imaju anđeli na nebu. Ali, da bi pokazao učenicima da je živ, Isus je mogao uzeti tijelo kako bi ga oni mogli vidjeti.