Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 81. PRIČA

Povjerenje u Božju pomoć

Povjerenje u Božju pomoć

NA TISUĆE ljudi vratilo se je iz Babilona u Jeruzalem. Ali, kad su stigli, Jeruzalem je bio tek velika ruševina. Nitko tamo nije živio. Izraelci su morali izgraditi sve iz početka.

Jedna od prvih stvari koje su obnovili, bila je oltar. To je mjesto gdje će prinositi životinjske žrtve ili darove Jehovi. Nekoliko mjeseci kasnije Izraelci su započeli graditi hram. Ali neprijatelji koji su živjeli u susjednim zemljama, nisu željeli da Izraelci izgrade templ. Stoga su ih željeli uplašiti i zaustaviti u gradnji. Konačno, ti su neprijatelji otišli do kralja Perzije s ciljem da načini zakon o prestanku gradnje tog hrama.

Godine su prošle. Sada je 17. godina otkako su Izraelci došli iz Babilona. Jehova šalje svoje proroke, Ageja i Zahariju da kažu narodu da opet počnu s gradnjom. Narod je vjerovao u Jehovinu pomoć i poslušali su proroke. Ponovo su počeli graditi, iako je zakon branio gradnju templa.

Stoga je Perzijski upravitelj, Tatanaj, došavši upitao Izraelce tko im je dao vlast da izgrade templ. Izraelci su mu odgovorili da im je Kir dok su bili u Babilonu rekao: “Idite i izgradite u Jeruzalemu templ svom Bogu, Jehovi.”

Tatanaj je poslao pismo u Babilon i upitao da li je Kir bio taj koji je zaista to rekao. Uskoro je došlo pismo od novog kralja Perzije. Govorilo je da je Kir to zaista rekao. Kralj je pisao: “Pusti Izraelce da izgrade templ svom Bogu. I zapovijedam ti da im u tome pomogneš.” Za oko četiri godine, templ je bio završen, a Izraelci sretni.

Mnoge su godine prošle. Sada je gotovo 47 godina otkako je templ završen. Ljudi u Jeruzalemu su siromašni, a templ u gradu ne izgleda baš lijepo. Tamo u Babilonu, Izraelac Ezdra, saznaje da bi trebalo učvrstiti Božji templ. I znaš li što je učinio?

Ezdra je pošao Artakserksu, kralju Perzije i taj mu je dobar kralj dao mnoge darove da se vrati u Jeruzalem. Ezdra je zatražio od Izraelaca u Babilonu da mu pomognu nositi te stvari u Jeruzalem. Oko 6 000 ljudi reklo je da će poći u Jeruzalem. Imali su mnogo srebra, zlata i ostalih skupocjenih stvari koje su ponijeli sa sobom.

Ezdra je bio zabrinut, jer je bilo mnogih zlih ljudi na putu kojim su išli. Oni su ih mogli napasti i uzeti im srebro i zlato i ubiti ih. Zato je Ezdra skupio ljude, kao što vidiš na slici. Tada su molili Jehovu da ih zaštiti na njihovom dugom putovanju u Jeruzalem.

Jehova ih je zaista i štitio. I nakon četiri mjeseca puta, sigurno su stigli u Jeruzalem. Ne pokazuje li to kako Jehova štiti one koji pokažu povjerenje u njegovu pomoć?

Ezdra 2–8 poglavlje