Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 70. PRIČA

Jona i velika riba

Jona i velika riba

POGLEDAJ čovjeka u vodi. U velikoj je neprilici, zar ne? Ova riba je naumila da ga proguta. Znaš li tko je on? Zove se Jona. Da vidimo kako je došlo do te nevolje.

Jona je Božji prorok. Nedugo nakon Elizejeve smrti, Jehova je rekao Joni: “Otiđi u veliki grad Ninivu. Zloća tih ljudi je vrlo velika i želim da im govoriš o tome.”

Ali Jona nije želio ići. Stoga je otplovio brodom u suprotnom smjeru od Ninive. Jehova nije bio zadovoljan Joninim bijegom. Zato je prouzročio veliku oluju. Bila je toliko strašna da je prijetila opasnost da brod potone. Mornari su se jako uplašili i zvali su u pomoć bogove.

Konačno im je Jona rekao: “Ja služim Jehovi, Bogu koji je stvorio i nebo i zemlju, i pobjegao sam od nečeg što mi je Jehova rekao da učinim.” Tada su mornari upitali: “Što da učinimo da zaustavimo oluju?”

“Bacite me u more i ono će ponovo biti mirno”, rekao je Jona. Mornari nisu to željeli učiniti, ali kako se bura pojačavala, bili su prisiljeni da ga konačno bace preko ograde. Istog je trenutka oluja prestala, a more se je ponovo smirilo.

Kako je Jona pao u vodu, tako ga je progutala velika riba. Ali nije umro. Tri dana i tri noći bio je u unutrašnjosti ribe. Joni je bilo vrlo žao što nije poslušao Jehovu i otišao u Ninivu. I znaš li što je učinio?

Jona je molio Jehovu za pomoć. Tada je Jehova učinio da je riba izbacila Jonu na suho tlo. Nakon toga Jona je otišao u Ninivu. Ne učimo li od kolike je važnosti sve što Jehova kaže?

Biblijska knjiga Jone