Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 54. PRIČA

Najjači čovjek

Najjači čovjek

ZNAŠ li ime najjačeg čovjeka koji je ikad živio? Bio je to sudac Samson. Jehova mu je dao snagu. Prije nego što se je rodio, Jehova je rekao njegovoj majci: “Uskoro ćeš dobiti sina. On će prednjačiti u spasavanju Izraela od Filistejaca.”

Filistejci su bili zao narod koji je živio u Kanaanu. Imali su mnogo ratnika i zaista su činili zlo Izraelcima. Jednom, kad je Samson putovao prema Filistejcima, veliki ričući lav krenuo je na njega. Ali Samson ga je ubio golim rukama. Također je ubio i stotine Filistejaca.

Kasnije se je Samson zaljubio u ženu imenom Dalila. Filistejski vođe obećali su Dalili da će joj svaki dati 1 100 komada srebra, ako im oda što Samsona čini toliko snažnim. Dalila je željela taj novac. Nije bila iskreni prijatelj Samsonu i Božjem narodu. Tako je ispitivala Samsona što ga čini snažnim.

Konačno, nagovorila ga je da joj kaže tajnu svoje snage. “Moja kosa nije nikad bila rezana,” rekao je. “Od svog rođenja Bog me je izabrao da budem naročiti njegov sluga, nazvan nazirej. Kad bi mi se odrezala kosa, izgubio bih svoju snagu.”

Kada je to Dalila saznala, uspavala je Samsona na svom krilu. Tada je pozvala ljude da dođu i odrežu mu kosu. Kada se je Samson probudio, izgubio je svu snagu. Filisteji su došli i zarobili su ga. Iskopali su mu oba oka i učinili ga svojim robom.

Jednog dana Filisteji su priredili veliku zabavu, služeći svog boga Dagona, i doveli su Samsona iz zatvora da mu se rugaju. U međuvremenu Samsonova je kosa ponovo narasla. Rekao je dječaku koji ga je vodio za ruku: “Pusti me da opipam stupove na kojima stoji zgrada.” Tada je Samson molio Jehovu za snagu i zagrlio stupove. Plačući je rekao: “Pusti neka poginem s Filistejima.” Na zabavi je bilo 3 000 Filisteja i kad je Samson upro o stupove, zgrada se je srušila i bili su pobijeni svi ti zli ljudi.

Suci 13–16 poglavlje