Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 108. PRIČA

Na putu za Damask

Na putu za Damask

ZNAŠ li tko je čovjek koji leži na zemlji? To je Saul. Sjeti se, to je onaj koji je pazio na odjeću ljudi koji su kamenovali Stjepana. Pogledaj ovo jasno svjetlo! Što se to događa?

Nakon što je Stjepan ubijen, Saul je preuzeo vodstvo u hvatanju Isusovih sljedbenika. Išao je od kuće do kuće, hvatao ih i odvodio u zatvor. Mnogi učenici pobjegli su u druge gradove i tamo propovijedali “dobru vijest”. Ali Saul je i tamo odlazio da nađe Isusove sljedbenike. Sada je na putu za Damask. Ali, putem mu se je dogodila zapanjujuća stvar.

Iznenada je svjetlost s neba zabljesnula Saula. Pao je na zemlju, kao što vidimo ovdje. Tada se čuo glas koji je rekao: “Saule! Saule! Zašto me progoniš?” Ljudi koji su bili sa Saulom, vidjeli su svjetlost i čuli glas, ali nisu razumjeli što je rekao.

“Tko si ti Gospodine?” pitao je Saul.

“Ja sam Isus, kojeg ti progoniš”, rekao je glas. Isus je to rekao jer dok je Saul progonio njegove sljedbenike, osjećao se kao da progoni njega.

Saul je ponovo upitao: “Što trebam činiti Gospodine?”

“Ustani i idi u Damask”, rekao je Isus. “Tamo će ti se reći što moraš učiniti.” Kad je Saul ustao i otvorio oči, nije ništa vidio. Bio je slijep! Zato su ga ljudi koji su bili s njim primili za ruke i odveli u Damask.

Isus je sada govorio s jednim učenikom u Damasku, rekavši: “Ustani Ananija! Idi u ulicu zvanu Prava. U kući Jude potraži čovjeka Saula. Izabrao sam ga da mi bude naročiti sluga.”

Ananija je poslušao. Kad je upoznao Saula, položio je ruku na njega i rekao: “Gospodin me je poslao da ti možeš ponovo gledati i bit ćeš ispunjen svetim duhom.” Odjednom je nešto nalik na ljuske ispalo iz Saulovih očiju i on je progledao.

Saul je dobro propovijedao ljudima svih nacija. Postao je poznat kao apostol Pavao, o kojem ćemo još mnogo naučiti. Ali najprije da vidimo što je Bog odredio Petru da čini.