Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 42. PRIČA

Magarica govori

Magarica govori

JESI li ikad čuo da magarci govore? “Ne”, reći ćeš. “Životinje ne mogu govoriti.” Ali, Biblija govori o magarici koja je govorila. Pogledajmo kako se je to dogodilo.

Izraelci su skoro bili spremni ući u zemlju Kanaan. Balak, kralj Moaba, bojao se Izraelaca. Stoga je poslao po mudrog čovjeka imenom Balam, da dođe i prokune Izraelce. Balak je obećao da će Balamu dati mnogo novaca, zato je Balam zajašio svoju magaricu i krenuo prema Balaku.

Jehova nije želio da Balam proklinje njegov narod. Stoga je poslao anđela s dugom sabljom da stane na put i zaustavi Balama. Balam nije mogao vidjeti anđela, ali vidjela ga je njegova magarica. Tako je ona nastojala da se odmakne od anđela i konačno je legla na zemlju. Balam je bio vrlo ljut i udarao je magaricu štapom.

Tada je Jehova prouzročio da Balam čuje magaricu kako mu govori. “Što sam ti učinila da me tako udaraš?” — pitala je magarica.

“Učinila si me ludim”, rekao je Balam. “Da sam imao sablju, ubio bih te.”

“Da li sam ikad tako postupala prema tebi?” pitala je magarica.

“Ne”, rekao je Balam.

Tada je Jehova pustio da i Balam vidi anđela sa sabljom kako stoji na putu. Anđeo je rekao: “Zašto si tukao magaricu? Došao sam da te zaustavim jer ti nećeš proklinjati Izrael. Da se tvoja magarica nije maknula ja bih te ubio ali ne bih povrijedio magaricu.”

Balam je rekao: “Pogriješio sam. Nisam znao da stojiš na putu.” Anđeo je pustio Balama da ide, i on je svejedno pošao prema Balaku. Još uvijek je nastojao da prokune Izrael, ali umjesto toga, Jehova je učinio da ga je tri puta blagoslovio.