Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 76. PRIČA

Jeruzalem je uništen

Jeruzalem je uništen

PROŠLO je 10 godina otkako je kralj Nabuhodonozor odveo najškolovanije Izraelce u Babilon. I sada, pogledaj što se događa! Jeruzalem je spaljen. Izraelci koji nisu ubijeni, odvedeni su kao zarobljenici u Babilon.

Sjeti se, to je ono na što je Jehovin prorok upozoravao da će se dogoditi ako se narod ne promijeni. Ali Izraelci nisu slušali proroke. Oni su i dalje nastavili obožavati krive bogove umjesto Jehove. Zato je narod zaslužio da bude kažnjen. Mi to sada znamo, jer nam je Božji prorok Ezehijel rekao o lošim stvarima koje su Izraelci činili.

Znaš li tko je bio Ezehijel? Jedan od mladih ljudi koje je Nabuhodonozor odveo u Babilon 10 godina prije uništenja Jeruzalema. Danijel i trojica njegovih prijatelja, Sidrah Mizah i Abdenago, također su bili tada odvedeni.

Dok je Ezehijel još uvijek bio u Babilonu, Jehova mu je pokazao zle stvari koje se događaju u Jeruzalemu u templu. Jehova je to učinio pomoću čuda. Ezehijel je zaista bio u Babilonu, ali Jehova mu je pomogao da vidi sve što se događa u templu. A ono što je Ezehijel vidio, bilo je šokirajuće!

“Pogledaj gadne stvari koje ljudi rade u hramu”, rekao je Jehova Ezehijelu. “Pogledaj zidove natrpane slikama zmija i ostalih životinja. I pogledaj Izraelace kako im se klanjaju!” Ezehijel je vidio te stvari i zapisao je sve što se dogodilo.

“Vidiš li što izraelski vođe rade u tajnosti?” upitao je Jehova Ezehijela. Da, i on je to vidio. Bilo je 70 ljudi i svi su služili krivim bogovima. Govorili su: “Jehova nas ne vidi. On je ostavio zemlju.”

Tada je Jehova pokazao Ezehijelu neke žene na sjevernom ulazu u templ. Sjedile su tamo i obožavale krivog boga Tamuza. A pogledaj one ljude na glavnom ulazu u Jehovin templ! Tamo ih je oko 25. Ezehijel ih je vidio. Klečali su prema istoku i klanjali se suncu!

“Ti se ljudi ne boje mene”, rekao je Jehova. “Oni ne samo da čine zle stvari, već dolaze u moj templ i čine ih tamo!” Zato je Jehova obećao: “Izazvali su moju najveću srdžbu i neću ih žaliti kad budu uništeni!”

Prošlo je oko tri godine otkako je Jehova pokazao Ezehijelu te stvari i tada su se Izraelci pobunili protiv Nabuhodonozora. Tako se on pošao boriti protiv njih. Nakon godinu i pol Babilonci su probili zidove Jeruzalema i do temelja spalili grad. Mnogi su ljudi ubijeni ili odvedeni u babilonsko ropstvo.

Zašto je Jehova dozvolio da ovakovo užasno razorenje zadesi Izraelce? Da, zbog toga što ga nisu slušali i nisu bili poslušni njegovim zakonima. To pokazuje koliko je važno da činimo uvijek ono što Bog traži.

U početku je nekolicini ljudi bilo dopušteno ostati u Izraelu. Kralj Nabuhodonozor postavio je Židova imenom Godolije da nadzire te ljude. Ali tada su neki Izraelci ubili Godoliju. Sada se narod plašio da će se Babilonci vratiti i sve ih uništiti jer se dogodila ta loša stvar. Tada su prisilili Jeremiju da pođe s njima i pobjegli su u Egipat.

Tako je zemlja Izrael ostala bez ljudi. 70 godina nitko u njoj nije živio. Bila je potpuno prazna. Ali Jehova je obećao da će dovesti natrag svoj narod nakon 70 godina. U međuvremenu, što se dogodilo s Božjim narodom u Babilonu, kamo su bili odvedeni? Da vidimo.