Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 43. PRIČA

Jozua postaje vođom

Jozua postaje vođom

MOJSIJE je želio ući u Kanaan s Izraelcima. Stoga je pitao: “Pusti me da prođem rijeku Jordan, Jehova, i da vidim dobru zemlju.” Ali Jehova je rekao: “Dosta je! Ne spominji to više!” Znaš li zašto je Jehova to rekao?

Radi onoga što se je dogodilo kada je Mojsije udarao u stijenu. Sjeti se, on i Aron nisu slavili Jehovu. Nisu rekli narodu da je Jehova taj koji je dao da poteče voda iz stijene. Iz tog razloga Jehova je rekao da ih neće pustiti u Kanaan.

Nekoliko mjeseci kako je Aron umro Jehova je rekao Mojsiju: “Dovedi Jozuu i postavi ga pred prvosvećenika Eleazara i pred narod. Tada pred svima reci da je Jozua novi vođa.” Mojsije je uradio to što je Jehova rekao, kako vidiš na slici.

Tada je Jehova rekao Jozui: “Budi jak i ne plaši se! Vodit ćeš Izraelce u zemlju Kanaan koju sam im obećao i ja ću biti s tobom.”

Kasnije je Jehova rekao Mojsiju da se popne visoko na vrh planine Nebo, u zemlji Moabu. Otamo je Mojsije mogao preko rijeke Jordan vidjeti prekrasnu zemlju Kanaan. Jehova je rekao: “To je zemlja koju sam obećao dati djeci Abrahama, Izaka i Jakova. Dozvolit ću da je vidiš, ali neću te pustiti da uđeš.”

Tamo, na planini Nebo, Mojsije je umro. Bio je star 120 godina. Još uvijek je bio snažan i njegov je vid još bio dobar. Narod je bio tužan i svi su plakali zbog Mojsijeve smrti. Ali bili su sretni što su imali novog vođu — Jozuu.