Idi na sadržaj

Idi na kazalo

2. DIO

Od potopa do oslobođenja iz Egipta

Od potopa do oslobođenja iz Egipta

Samo osam ljudi je preživjelo potop, ali s vremenom broj ljudi je narastao do mnogih tisuća. Tada, 352. godine nakon potopa, rodio se Abraham. Učimo, kako je Bog održao obećanje, dajući Abrahamu sina Izaka. Od Izakova dva sina Jehova je izabrao Jakova.

Jakov je imao veliku obitelj sa 12 sinova i nekoliko kćeri. Jakovljevih 10 sinova mrzilo je svog mlađeg brata Josipa i prodalo ga je u egipatsko ropstvo. Kasnije, Josip postaje važnim gospodarom u Egiptu. Kada je zavladala glad, Josip je kušao braću da vidi jesu li se izmijenili. Konačno, cijela Jakovljeva obitelj, Izraelci, seli se u Egipat. To se je dogodilo 290 godina nakon Abrahamovog rođenja.

Sljedećih 215 godina Izraelci su živjeli u Egiptu. Nakon Josipove smrti postali su robovi. Vremenom se je rodio Mojsije i Bog ga je upotrijebio da oslobodi Izraelce iz Egipta. Sve u svemu, u DRUGOM dijelu, obuhvaćeno je 857 godina povijesti.

 

U OVOJ CJELINI

PRIČA 11

Prva duga

Kad vidimo dugu, na što bi nas ona trebala podsjetiti?

PRIČA 12

Ljudi grade veliku kulu

Bog nije bio zadovoljan kad je vidio da su ljudi počeli graditi babilonsku kulu. Zato im je pomiješao jezike.

PRIČA 13

Abraham — Božji prijatelj

Zašto je Abraham odlučio napustiti Ur i ostatak života provesti pod šatorima?

PRIČA 14

Bog kuša Abrahamovu vjeru

Zašto je Bog rekao Abrahamu da prinese svog sina Izaka kao žrtvu?

PRIČA 15

Lotova žena se je okrenula

Iz priče o Lotovoj ženi možemo puno naučiti o poslušnosti.

PRIČA 16

Izak dobija dobru ženu

Po čemu je Abrahamov sluga zaključio da bi Rebeka bila dobra žena Izaku? Je li odabrao Rebeku zbog njezine ljepote ili nečeg drugog?

PRIČA 17

Blizanci koji su bili različiti

Izak i Rebeka dobili su blizance koji su se zvali Ezav i Jakov. Izak je više volio Ezava, a Rebeka Jakova.

PRIČA 18

Jakov putuje u Haran

Jakov se najprije oženio s Lijom iako je bio zaljubljen u Rahelu.

PRIČA 19

Jakov ima veliku obitelj

Je li svih 12 izraelskih plemena dobilo ime po Jakovljevim sinovima?

PRIČA 20

Dina upada u nevolju

Jakovljeva kći Dina počela se družiti s ljudima koji su štovali krive bogove. Ta loša odluka dovela je do velikih nevolja.

21. PRIČA

Braća mrze Josipa

Zašto su Josipa njegova braća toliko mrzila da su ga čak htjela ubiti?

22. PRIČA

Josip je bačen u zatvor

Josip nije želio učiniti ništa što bi bilo neispravno u Božjim očima. Zato je završio u zatvoru.

23. PRIČA

Faraonovi snovi

Saznajte što znače faraonovi snovi o sedam krava i sedam klasova žita.

24. PRIČA

Josip iskušava svoju braću

Jesu li se Josipova braća promijenila ili su ga još uvijek mrzila?

25. PRIČA

Obitelj seli u Egipat

Zašto su se članovi Jakovljeve obitelji nazivali Izraelcima?

26. PRIČA

Job je vjeran Bogu

Job je izgubio svoje bogatstvo, zdravlje i svu svoju djecu. Je li to bila Božja kazna?

27. PRIČA

Zao kralj vlada Egiptom

Zašto je zli faraon naredio svojim ljudima da ubiju svu izraelsku mušku djecu?

28. PRIČA

Kako je Mojsije spašen

Mojsijeva majka stavila je Mojsija u košaru i sakrila ga u visoku travu na obali Nila. Ondje ga je pronašla faraonova kći.

29. PRIČA

Zašto je Mojsije pobjegao

Mojsije je mislio da može pomoći Izraelcima i da više ne moraju biti robovi. No to nije bilo točno. Pročitajte što se dogodilo kad je imao 40 godina.

30. PRIČA

Gorući grm

Jehova Bog poručio je Mojsiju neka izbavi Izraelce iz ropstva i izvede ih iz Egipta.

31. PRIČA

Mojsije i Aron posjećuju Faraona

Zašto faraon nije poslušao Mojsija i Arona te pustio Izraelce da odu iz Egipta?

32. PRIČA

Deset nevolja

Bog je nanio deset nevolja na Egipat zato što je faraon odbio poslušati njegovu zapovijed da pusti Izraelce.

33. PRIČA

Prolazak kroz Crveno more

Mojsije je uz Božju pomoć razdvojio vode Crvenog mora pa su Izraelci po suhom prešli na drugu stranu.