Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 109. PRIČA

Petar posjećuje Kornelija

Petar posjećuje Kornelija

OVDJE stoji apostol Petar, a ovi s njim su neki njegovi prijatelji. Zašto ovaj čovjek kleči pred Petrom? Treba li on tako činiti? Znaš li tko je on?

Taj je čovjek Kornelije. On je rimski oficir. Kornelije ne poznaje Petra, ali rečeno mu je da ga primi u kuću. Da vidimo kako je do toga došlo.

Prvi sljedbenici Isusa bili su Židovi, ali Kornelije nije bio Židov. Ipak je volio Boga, molio mu se i činio ljudima dobre stvari. Tako je jednog popodneva pred njega stao anđeo i rekao: “Bog je zadovoljan tobom i odgovorit će na tvoje molitve. Pošalji neke ljude da dovedu čovjeka po imenu Petar. On je u Jopi, u kući Simona, pored mora.”

Istog je časa Kornelije poslao ljude da nađu Petra. Idućeg dana, kad su stigli do Jope, Petar je bio na vrhu Simonove kuće. Petru se učinilo da je vidio platno kako se spušta s neba. U njemu su bile sve vrste životinja. Prema Božjem zakonu te su životinje bile nečiste za jelo, ali ipak je čuo glas koji je rekao: “Ustani, Petre. Ubij ih i jedi!”

“Ne!” odgovorio je Petar. “Nikada nisam jeo nešto što nije bilo čisto.” Ali glas je rekao Petru: “Prestani zvati nečistim ono što je Bog očistio!” To se je ponovilo tri puta. Dok se Petar pitao što sve to znači, ljudi poslani od Kornelija stigli su u kuću i tražili Petra.

Petar je sišao i rekao: “Ja sam taj kojeg tražite. Zašto ste došli?” Kad su mu objasnili da je anđeo rekao Korneliju da pozove Petra kući, Petar se složio da pođe s njima. Idućeg su dana, Petar i njegovi prijatelji ostišli posjetiti Kornelija u Cezareju.

Kornelije je skupio svoje rođake i bliske prijatelje. Kad je Petar stigao, Kornelije ga je sreo. Pao je na koljena pred Petrove noge kao što vidiš. Ali Petar je rekao: “Ustaj! Ja sam samo čovjek.” Biblija pokazuje da nije u redu kleknuti pred čovjekom. Mi trebamo služiti samo Jehovi.

Petar je tada propovijedao svim okupljenima. “Vidim da Bog prihvaća sve ljude koji mu žele služiti”, rekao je Petar. I dok je govorio, Bog je poslao sveti duh pa su ljudi počeli govoriti drugim jezicima. To je zapanjilo židovske učenike koji su došli s Petrom, jer su mislili da Bog priznaje samo Židove. To ih je naučilo da Bog ne gleda ljude jedne rase kao bolje ili važnije od drugih rasa. Nije li to potrebno upamtiti?