Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 3. PRIČA

Prvi čovjek i žena

Prvi čovjek i žena

KOJA je razlika na ovoj slici? Da, ljudi su na njoj. To su prvi čovjek i prva žena. Tko ih je stvorio? Bio je to Bog. Znaš li njegovo ime? To je Jehova. A čovjek i žena nazvani su Adam i Eva.

Kako je Jehova stvorio Adama? Uzeo je prašinu sa tla i pomoću nje načinio savršeno tijelo, čovječje tijelo. Tada je udahnuo u čovjekov nos i Adam je počeo živjeti.

Jehova Bog je imao posao za Adama. Rekao mu je da dâ imena svim vrstama životinja. Adam je trebao dugo promatrati životinje, kako bi im mogao izabrati najbolja imena. I dok je davao imena životinjama, nešto je uvidio. Znaš li što?

Životinje su imale drugove. Postojao je tata slon i mama slon, tata lav i mama lav. Ali Adam nije imao druga, i tako je Jehova duboko uspavao Adama, a onda je uzeo jedno rebro iz njegova tijela. Pomoću njega, Jehova je stvorio ženu za Adama i ona mu je postala suprugom.

Kako je Adam bio sretan! Zamisli kako je i Eva bila radosna kada se našla u tako prekrasnom vrtu! Sada su mogli imati djecu i živjeti zajedno u sreći.

Jehova je želio da Adam i Eva vječno žive. Želio je da učine cijelu Zemlju lijepom kao što je bio Edenski vrt. Kako li su Adam i Eva morali biti sretni kada su razmišljali o takvom radu. Bi li i ti želio da si mogao sudjelovati, čineći od zemlje prekrasan vrt? Ali, sreća Adama i Eve nije dugo trajala. Hajde da saznamo zašto.