Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 7. PRIČA

Hrabar čovjek

Hrabar čovjek

KAKO se broj ljudi na Zemlji povećavao, mnogi su činili zle stvari poput Kaina. No, jedan od njih bio je drugačiji. To je čovjek imenom Enoh. Bio je hrabar čovjek. Ljudi oko njega činili su vrlo loše stvari, ali Enoh je i dalje služio Bogu.

Znaš li zašto su ovi ljudi činili toliko zlih stvari? Razmisli, tko je naveo Adama i Evu da ne poslušaju Boga i da jedu voće, za koje je Bog rekao da ne jedu. Da, bio je to zao anđeo. Biblija ga naziva sotonom. On je nastojao da svi budu zli.

Jednog dana Jehova je zapovjedio Enohu da kaže ljudima nešto što oni nisu željeli čuti. To su bile ove riječi: “Bog će jednog dana uništiti sve zle ljude.” Ljudi su vjerojatno bili vrlo ljuti, kada su to čuli. Mogli su i ubiti Enoha. Dakle, Enoh je trebao biti vrlo hrabar, da bi rekao ljudima ono što će Bog učiniti.

Bog nije dozvolio da Enoh živi dugo među takvim ljudima. Enoh je živio svega 365 godina. Zašto kažemo “svega 365 godina”? Zato što su ljudi u to vrijeme bili mnogo jači i živjeli su mnogo dulje. Enohov sin, Metuzalem živio je 969 godina!

Nakon Enohove smrti, ljudi su postajali sve gori. Biblija kaže da je “sve ono o čemu su mislili bilo zlo” i da je “Zemlja puna nasilja.”

Znaš li jedan od razloga tolikih poteškoća u to vrijeme na Zemlji? Zato što je sotona našao novi način navesti ljude na zlo. Sada ćemo o tome nešto naučiti.