Ka karanta labarai a yanar gizo game da Shaidun Jehobah. Da akwai abubuwan da za su iya taimaka wa masu aikin shari’a da kuma masu yada labarai.