Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Krydsogtværs

Krydsogtværs

 Krydsogtværs

Vandret

1. Noget som kan afsløres hvis ikke man holder sig vågen og „bevarer sine yderklæder“ (Åbenbaringen 16:15)

8. Navnet på en af Esaus hetitiske hustruer (1 Mosebog 36:4)

10. Aramaisk hærfører der blev helbredt for spedalskhed (2 Kongebog 5:1, 14)

11. „Den der er i . . . med en tyv hader sin egen sjæl“

12. Hvis sjulamitpigen havde været svingende i sin dyd og kærlighed, ville hun kunne sammenlignes med en sådan (Højsangen 8:9)

13. En af de forbandelser der ville ramme israelitterne hvis de ikke holdt Guds lov (5 Mosebog 28:22)

16. De der ikke hørte efter hvad Jesus sagde, og som ikke handlede efter hans ord, blev sammenlignet med en mand der byggede sit hus på dette materiale (Mattæus 7:26)

18. Talemåden ’løbe . . . Herodes til Pilatus’ (Jf. Lukas 23:8-12)

19. Glødende læber og et ondt hjerte sammenlignes med sølvglasur lagt på dette skrøbelige materiale (Ordsprogene 26:23)

20. Folk der er uden arbejde (1 Timoteus 5:13)

21. Udråbsord

22. Lille aromatisk plante hvoraf man udvandt en vellugtende olie (Markus 14:3)

24. En af de mange stammer som på Pinsedagen mirakuløst hørte budskabet forkyndt på deres eget sprog (Apostelgerninger 2:9)

26. „Hvordan holder en ung mand sin . . . ren?“ (Salme 119:9)

27. Hvad Saulus gjorde imod Kristi tilhængere før han blev omvendt (Apostelgerninger 26:11)

29. Det land hvortil Sankeribs sønner Adrammelek og Sar-Ezer flygtede efter at have slået deres far ihjel (2 Kongebog 19:36, 37)

31. Gamaliel: „Hvis denne . . . eller denne virksomhed er af mennesker, vil den blive gjort til intet“ (Apostelgerninger 5:38)

32. Hvad en jøde kunne betegnes som hvis han, skønt han var omskåren, ikke holdt loven (Romerne 2:25)

Lodret

2. Velstående rige der efter al sandsynlighed lå i det sydvestlige Arabien, især kendt for sit guld, sine vellugtende stoffer og sin røgelse (Esajas 60:6)

3. Hvad man anlagde dér hvor Ba’als hus havde ligget (2 Kongebog 10:27)

4. „Der blev hver dag givet [Jeremias] et rundt brød fra bagernes . . .“ (Jeremias 37:21)

5. En af de gode spiser i Ægypten som israelitterne længtes efter under ørkenvandringen (4 Mosebog 11:5)

6. Betroet opgave ved Jehovas hus som påhvilede portvagterne (1 Krønikebog 9:23, 27)

7. Navn på hhv. israelitisk konge og benjaminit fra byen Tarsus der blev en forfølger af Kristi disciple (1 Samuel 11:12; Apostelgerninger 9:4)

9. „Om kort tid, da er den ugudelige ikke mere; og du vil se dig om efter hans . ., og han er der ikke“ (Salme 37:10)

14. Bestemt periode i fortiden

15. En trofast kristen til hvem apostelen Johannes skrev sit tredje inspirerede brev (3 Johannes 1, 3-6)

16. Indgår i navnet Jerusalem; den hebraiske stavemåde af denne del af navnet menes at betyde „dobbelt fred“ (1 Mosebog 14:18; Hebræerne 7:2)

17. „Hvem kender menneskesønnernes ånd, om den går opad, eller dyrenes ånd, om den går . . . til jorden?“ (Prædikeren 3:21)

23. Noget en anden bør gøre, ikke en selv (Ordsprogene 27:2)

25. Bibelskribent hvis utrættelige forskning og usædvanlige nidkærhed medvirkede til at vi i dag har en nøjagtig beretning i Krønikebøgerne (Ezra 7:6, 10)

28. Indbygger i Betlehem hvis søn Elhanan var en af Davids vældige krigere (2 Samuelsbog 23:24)

30. Elektrisk apparat som afbryder eller slutter strømmen i et kredsløb

Løsning på krydsord side 13

 Løsninger vandret

1. UANSTÆNDIGHED

8. ADA

10. NA’AMAN

11. LEDTOG

12. DØR

13. MELDUG

16. SANDET

18. FRA

19. LERTØJ

20. LEDIGE

21. UPS

22. NARDUS

24. MEDERE

26. STI

27. RASEDE

29. ARARAT

31. IDÉ

32. LOVOVERTRÆDER

Løsninger lodret

2. SABA

3. NØDTØRFTSSTEDER

4. GADE

5. VANDMELONERNE

6. VAGTTJENESTEN

7. SAUL

9. STED

14. DATID

15. GAJUS

16. SALEM

17. NEDAD

23. ROSE

25. EZRA

28. DODO

30. RELÆ