Anden Kongebog 10:1-36

10  Akab+ havde 70 sønner i Samaria. Jehu skrev nu nogle breve og sendte dem til Samaria, til fyrsterne i Jizreel, de ældste+ og værgerne for Akabs børn.* Han skrev:  “I har jeres herres sønner hos jer, og I har også stridsvognene, hestene, en befæstet by og våben. Når dette brev kommer til jer,  skal I vælge den bedste og mest egnede* af jeres herres sønner og sætte ham på hans fars trone. Og så skal I kæmpe for jeres herres hus.”  Men de blev forfærdede og sagde: “Hvis to konger ikke kunne klare sig mod ham,+ hvordan skal vi så kunne?”  Paladsets* tilsynsførende, byens statholder, de ældste og værgerne sendte derfor bud til Jehu og sagde: “Vi er dine tjenere, og vi vil gøre alt hvad du siger til os. Vi vil ikke gøre nogen til konge. Gør hvad du synes er bedst.”  Han skrev så endnu et brev til dem: “Hvis I er på min side og vil adlyde mig, så kom til mig i Jizreel i morgen ved denne tid med hovederne af jeres herres sønner.” Kongens 70 sønner var hos byens fremtrædende mænd, som tog sig af dem.  Så snart de fik brevet, dræbte de kongens sønner, alle 70.+ Derefter lagde de deres hoveder i kurve og sendte dem til ham i Jizreel.  Budbringeren kom ind og sagde til ham: “De er kommet med hovederne af kongens sønner.” Så sagde han: “Læg dem i to bunker ved byporten indtil i morgen.”  Om morgenen gik han ud og stillede sig foran folket og sagde: “I er uskyldige.* Ja, jeg dannede en sammensværgelse mod min herre, og jeg dræbte ham,+ men hvem har slået alle dem her ihjel? 10  Erkend derfor at hvert eneste af Jehovas ord som Jehova har udtalt imod Akabs hus, vil blive opfyldt.*+ Jehova har gjort som han sagde gennem sin tjener Elias.”+ 11  Så dræbte Jehu alle dem i Jizreel der var tilbage af Akabs hus, samt alle Akabs fremtrædende mænd, hans venner og hans præster.+ Han lod ingen af dem overleve.+ 12  Derefter begav han sig mod Samaria. Ved vejen lå huset hvor hyrderne klippede får.* 13  Dér mødte Jehu kong Akazja+ af Judas brødre, og han sagde til dem: “Hvem er I?” De svarede: “Vi er Akazjas brødre, og vi er på vej ned for at høre hvordan det står til med kongens sønner og enkedronningens* sønner.” 14  Straks sagde han: “Grib dem levende!” Så de greb dem levende og dræbte dem ved husets cisterne, 42 mand. Han lod ikke en eneste af dem overleve.+ 15  På vej derfra mødte han Jonadab,+ Rekabs+ søn, som kom ham i møde. Han hilste på* ham og sagde: “Støtter du mig af hele dit hjerte,* ligesom jeg støtter dig af hele mit hjerte?” Jonadab svarede: “Det gør jeg.” “Så ræk mig din hånd.” Så rakte han ham hånden, og Jehu trak ham op til sig i stridsvognen. 16  Han sagde: “Kom med mig, og se at jeg ikke tolererer nogen rivalisering med* Jehova.”+ Og han tog ham med i sin stridsvogn. 17  Da han kom til Samaria, dræbte han alle dem i Samaria der var tilbage af Akabs hus, og udryddede dem,+ sådan som Jehova havde sagt gennem Elias.+ 18  Jehu samlede også hele folket og sagde til dem: “Akab tilbad Baal lidt,+ men Jehu vil tilbede ham meget. 19  Tilkald alle Baals profeter,+ alle hans præster+ og alle der tilbeder ham. Der må ikke mangle en eneste, for jeg vil bringe et stort offer til Baal. Ingen der mangler, vil få lov til at overleve.” Men det var en listig plan Jehu havde lagt for at udrydde dem der tilbad Baal. 20  Jehu fortsatte: “Udråb* et højtideligt stævne for Baal.” Så det gjorde de. 21  Derefter sendte Jehu bud rundt i hele Israel, og alle der tilbad Baal, kom. Der var ingen som ikke kom. De gik ind i Baals tempel,*+ og Baals tempel var tætpakket. 22  Han sagde til den der stod for garderoben: “Tag klæder frem til alle Baal-tilbederne.” Så tog han klæderne frem til dem. 23  Derefter gik Jehu og Jonadab,+ Rekabs søn, ind i Baals tempel. Og han sagde til Baal-tilbederne: “Se godt efter og sørg for at ingen af dem der tilbeder Jehova, er her, men kun dem der tilbeder Baal.” 24  Til sidst kom de ind for at bringe slagtofre og brændofre. Jehu havde stillet 80 mand udenfor og sagt til dem: “Hvis nogen lader en eneste af de mænd jeg overgiver til jer, undslippe, skal han betale med sit eget liv.” 25  Så snart man var færdig med at bringe brændofret, sagde Jehu til vagterne* og adjudanterne: “Kom ind og slå dem ihjel! Lad ikke en eneste undslippe!”+ Vagterne og adjudanterne huggede dem så ned med deres sværd og smed dem udenfor. De fortsatte helt til den indre helligdom* i Baals tempel, 26  og de tog de hellige støtter+ ud af Baals tempel og brændte dem.+ 27  De rev Baals hellige støtte ned,+ og de rev Baals tempel+ ned og gjorde det til latriner, og det er det den dag i dag. 28  Jehu udryddede på den måde Baal i Israel. 29  Men Jehu tog ikke afstand fra de synder som Jeroboam, Nebats søn, havde fået Israel til at begå i forbindelse med guldkalvene i Betel og i Dan.+ 30  Derfor sagde Jehova til Jehu: “Fordi du har gjort det der er rigtigt i mine øjne, og har gennemført min vilje* mod Akabs hus,+ skal fire generationer af dine sønner sidde på Israels trone.”+ 31  Men Jehu fulgte ikke Jehovas, Israels Guds, Lov af hele sit hjerte.+ Han tog ikke afstand fra de synder som Jeroboam havde fået Israel til at begå.+ 32  På den tid begyndte Jehova at reducere Israel stykke for stykke.* Hazael angreb israelitterne i hele deres område,+ 33  fra Jordanfloden og østover, hele Gileads land – gaditternes, rubenitternes og manassitternes land+ – fra Aroer ved Arnondalen* til Gilead og Bashan.+ 34  Resten af Jehus historie, alt hvad han gjorde, og alle hans store bedrifter, er nedskrevet i bogen med Israels kongers historie. 35  Så lagde Jehu sig til hvile hos sine forfædre, og man begravede ham i Samaria, og hans søn Joakaz+ blev konge efter ham. 36  Jehu regerede over Israel i Samaria i 28 år.

Fodnoter

Bogst.: “Akabs formyndere”.
Eller “retskafne”.
Bogst.: “Husets”.
Eller “retfærdige”.
Bogst.: “at ikke et eneste af Jehovas ord ... vil falde til jorden”.
Eller “Bet-Eked-ha-Roim; hyrdernes bindehus”. Åbenbart et sted hvor fårene blev bundet så de kunne blive klippet.
Eller “førstedamens”.
Eller “velsignede”.
Eller “af et oprigtigt hjerte”.
Eller “og se min nidkærhed for”.
Bogst.: “I skal hellige”.
Bogst.: “hus”.
Bogst.: “løberne”.
Bogst.: “byen”, måske en fæstningslignende bygning.
Bogst.: “alt det der var i mit hjerte”.
Bogst.: “skære stykke for stykke af Israel”.
Eller “Arnons Wadi”.

Studienoter

Medieindhold