Ezra 7:1-28

7  Efter at alt dette var sket, og mens Artaxerxes+ var konge af Persien, vendte Ezra*+ tilbage. Han var søn af Seraja,+ søn af Azarja, søn af Hilkija,+  søn af Shallum, søn af Sadok, søn af Akitub,  søn af Amarja, søn af Azarja,+ søn af Merajot,  søn af Zerakja, søn af Uzzi, søn af Bukki,  søn af Abishua, søn af Pinehas,+ søn af Eleazar,+ søn af ypperstepræsten Aron.+  Denne Ezra ankom fra Babylon. Han var afskriver* og var godt kendt med* Moses’ Lov,+ som Jehova, Israels Gud, havde givet. Kongen gav ham alt hvad han bad om, for Jehova hans Gud var med ham.  Nogle af israelitterne, præsterne, levitterne,+ sangerne,+ portvagterne+ og tempeltjenerne*+ rejste til Jerusalem i kong Artaxerxes’ syvende regeringsår.  Og Ezra kom til Jerusalem i den femte måned i kongens syvende regeringsår.  Den første dag i den første måned påbegyndte han rejsen fra Babylon, og han ankom til Jerusalem den første dag i den femte måned, for hans Gud var med ham.+ 10  Ezra havde i sit hjerte gjort sig klar til* at søge råd i Jehovas Lov, følge den+ og undervise Israel i dens bestemmelser og retsnormer.+ 11  Dette er en afskrift af det brev kong Artaxerxes gav til præsten og afskriveren* Ezra, en mand med indsigt i* de bud og love Jehova havde givet Israel: 12  * “Artaxerxes,+ kongernes konge, til præsten Ezra, afskriver af* himlens Guds Lov: Jeg ønsker dig al mulig fred. 13  Jeg har givet ordre til at enhver i mit rige som hører til Israels folk og dets præster og levitter, ja, enhver af dem som er villig til at rejse til Jerusalem sammen med dig, skal rejse.+ 14  For du er udsendt af kongen og hans syv rådgivere for at undersøge om din Guds Lov, som du har med dig,* bliver overholdt i Juda og Jerusalem, 15  og for at overbringe det sølv og guld som kongen og hans rådgivere har ønsket at give til Israels Gud, hvis bolig er i Jerusalem, 16  sammen med alt det sølv og guld du modtager* i hele provinsen Babylon, og den gave som folket og præsterne frivilligt giver til deres Guds hus i Jerusalem.+ 17  Og for disse penge skal du omgående købe tyre,+ væddere+ og lam+ og de kornofre+ og drikofre+ der hører til; disse ting skal du bringe som ofre på altret i jeres Guds hus i Jerusalem. 18  Resten af sølvet og guldet kan du og dine brødre anvende som I mener at det er rigtigt, og sådan som det stemmer med jeres Guds vilje. 19  Og alle de kar man giver dig til tjenesten i din Guds hus, skal du sætte frem for Gud i Jerusalem.+ 20  Hvad der ellers er brug for til din Guds hus, og som du har pligt til at sørge for, skal du betale med midler fra det kongelige skatkammer.+ 21  Jeg, kong Artaxerxes, har givet følgende ordre til alle skatmestrene i regionen På Den Anden Side af Floden:* Alt hvad præsten Ezra,+ afskriveren af* himlens Guds Lov, beder jer om, skal I straks give ham: 22  op til 100 talenter* sølv, 100 kor* hvede, 100 bat* vin,+ 100 bat olie+ foruden salt+ i ubegrænset mængde. 23  Sørg for at alt det himlens Gud har befalet at man skal gøre for hans hus,+ bliver omhyggeligt udført, så kongens rige og hans sønner ikke skal blive ramt af Guds vrede.+ 24  I skal desuden vide at det ikke er tilladt at kræve nogen form for skat, afgift+ eller told af præsterne, levitterne, musikerne,+ dørvogterne, tempeltjenerne*+ og arbejderne ved Israels Guds hus. 25  Og du, Ezra, skal med den visdom din Gud har givet dig,* indsætte embedsmænd og dommere som kan dømme hele folket i regionen På Den Anden Side af Floden, alle dem som kender din Guds love. Og dem der ikke kender lovene, skal I undervise.+ 26  Enhver som ikke overholder din Guds Lov og kongens lov, skal omgående have sin straf, hvad enten det er henrettelse, landsforvisning, bøde eller fængsel.” 27  Lad pris og ære gå til Jehova, vores forfædres Gud, som indgav i kongens hjerte at Jehovas hus i Jerusalem skulle genopbygges og gøres så smukt!+ 28  Han har vist mig loyal kærlighed ved at gøre kongen, hans rådgivere og alle hans mægtige fyrster venligt stemt over for os.+ Jeg fik mod fordi Jehova min Gud var med mig, og jeg samlede nogle ledende mænd* blandt israelitterne som skulle rejse med mig.

Fodnoter

Betyder “hjælpen”.
Eller “skriftlærd”.
Eller “Han var en erfaren afskriver af”.
Eller “netinim”. Bogst.: “de givne”.
Eller “havde i sit hjerte besluttet”.
Eller “den skriftlærde”.
Eller “en afskriver af”.
Ezr 7:12 til 7:26 er oprindeligt skrevet på aramæisk.
Eller “skriftlærd i”.
Bogst.: “i din hånd”.
Bogst.: “finder”.
Eller “området Trans-Eufrat”.
Eller “som er skriftlærd i”.
En talent svarede til 34,2 kg. Se Tillæg B14.
En bat svarede til 22 l. Se Tillæg B14.
En kor svarede til 220 l. Se Tillæg B14.
Eller “netinim”. Bogst.: “de givne”.
Bogst.: “den visdom fra din Gud som er i din hånd”.
Bogst.: “overhoveder”.

Studienoter

Medieindhold