Første Mosebog 36:1-43

36  Her er den historiske beretning om Esau, det vil sige Edom.+  Esau tog sig hustruer blandt Kanaans døtre, nemlig Ada,+ datter af hittitten Elon,+ og Oholibama,+ datter af Ana og barnebarn af hivvitten Sibon,  og Basemat,+ datter af Ismael og søster til Nebajot.+  Esau fik Elifaz med Ada, Reuel med Basemat  og Jeush, Jalam og Kora+ med Oholibama. Det var de sønner Esau fik i Kanaan.  Esau tog sine hustruer, sine sønner, sine døtre og alle andre i husstanden, sin hjord og alle sine andre husdyr og al den velstand han havde samlet sig+ i Kanaan, og rejste til et andet land, der lå et stykke væk fra hans bror, Jakob.+  De ejede nemlig for meget til at de kunne bo sammen, og det land de boede* i, kunne ikke ernære dem begge på grund af deres hjorde.  Så Esau bosatte sig i Seirs bjergland.+ Esau er Edom.+  Her er den historiske beretning om Esau, stamfar til edomitterne i Seirs bjergland.+ 10  Og her er navnene på Esaus sønner: Elifaz, søn af Esaus hustru Ada, og Reuel, søn af Esaus hustru Basemat.+ 11  Elifaz’ sønner var Teman,+ Omar, Sefo, Gatam og Kenaz.+ 12  Elifaz, Esaus søn, fik Timna til medhustru. Hun fødte ham Amalek.+ Det var Esaus hustru Adas sønnesønner. 13  Reuels sønner var Nahat, Zera, Shamma og Mizza. Det var Esaus hustru Basemats sønnesønner.+ 14  Dette var de sønner Esau fik med sin hustru Oholibama, datter af Ana og barnebarn af Sibon: Jeush, Jalam og Kora. 15  Dette er sheikerne* der stammede fra Esaus sønner:+ Esaus førstefødtes, Elifaz’, sønner: sheik Teman, sheik Omar, sheik Sefo, sheik Kenaz,+ 16  sheik Kora, sheik Gatam og sheik Amalek. Det var sheikerne der stammede fra Elifaz+ i Edom. Det var Adas sønnesønner. 17  Dette er Esaus søn Reuels sønner: sheik Nahat, sheik Zera, sheik Shamma og sheik Mizza. Det var sheikerne der stammede fra Reuel i Edom.+ Det var Esaus hustru Basemats sønnesønner. 18  Og dette er Esaus hustru Oholibamas sønner: sheik Jeush, sheik Jalam og sheik Kora. Det var sheikerne som stammede fra Esaus hustru Oholibama, Anas datter. 19  Det var Esaus sønner og sheikerne som stammede fra dem. Esau er Edom.+ 20  Dette er horitten Seirs sønner, der oprindeligt boede i landet:+ Lotan, Shobal, Sibon, Ana,+ 21  Dishon, Eser og Dishan.+ Det var horitternes sheiker, Seirs sønner, i Edom. 22  Lotans sønner var Hori og Hemam, og Lotans søster var Timna.+ 23  Dette er Shobals sønner: Alvan, Manahat, Ebal, Shefo og Onam. 24  Dette er Sibons sønner:+ Ajja og Ana. Det er den Ana som fandt de varme kilder i ørkenen mens han passede sin fars, Sibons, æsler. 25  Dette er Anas børn: Dishon og Oholibama, Anas datter. 26  Dette er Dishons sønner: Hemdan, Eshban, Jitran og Keran.+ 27  Dette er Esers sønner: Bilhan, Zaavan og Akan. 28  Dette er Dishans sønner: Us og Aran.+ 29  Dette er horitternes sheiker: sheik Lotan, sheik Shobal, sheik Sibon, sheik Ana, 30  sheik Dishon, sheik Eser og sheik Dishan.+ Det var horitternes sheiker i Seir. 31  Dette er de konger der regerede i Edom+ før israelitterne* fik en konge.+ 32  Bela, Beors søn, regerede i Edom, og hans by hed Dinhaba. 33  Da Bela døde, begyndte Jobab, søn af Zera fra Bosra, at regere. 34  Da Jobab døde, begyndte Husham fra temanitternes land at regere. 35  Da Husham døde, begyndte Hadad, Bedads søn, som besejrede midjanitterne+ i Moabs område,* at regere, og hans by hed Avit. 36  Da Hadad døde, begyndte Samla fra Masreka at regere. 37  Da Samla døde, begyndte Saul fra Rehobot ved Floden at regere. 38  Da Saul døde, begyndte Baal-Hanan, Akbors søn, at regere. 39  Da Baal-Hanan, Akbors søn, døde, begyndte Hadar at regere. Hans by hed Pau, og hans hustru hed Mehetabel. Hun var datter af Matred, som var datter af Mezahab. 40  Dette er navnene på Esaus sheiker efter deres slægter og de steder de boede: sheik Timna, sheik Alva, sheik Jetet,+ 41  sheik Oholibama, sheik Ela, sheik Pinon, 42  sheik Kenaz, sheik Teman, sheik Mibsar, 43  sheik Magdiel og sheik Iram. Det var Edoms sheiker efter de steder de slog sig ned i det land de ejede.+ Det var Esau, edomitternes stamfar.+

Fodnoter

Eller “boede som udlændinge”.
En sheik var en stammehøvding.
Bogst.: “Israels sønner”.
Bogst.: “på Moabs mark”.

Studienoter

Medieindhold