Ifølge Matthæus 7:1-29

7  Hold op med at dømme+ så I ikke selv bliver dømt,+  for sådan som I dømmer andre, vil I selv blive dømt,+ og sådan som I udmåler til andre, vil man udmåle til jer.+  Hvorfor ser du så splinten i din brors øje, men opdager ikke bjælken i dit eget øje?+  Eller hvordan kan du sige til din bror: ‘Lad mig fjerne splinten fra dit øje’ når der er en bjælke i dit eget øje?  Hykler! Fjern først bjælken fra dit eget øje, så vil du kunne se klart nok til at fjerne splinten fra din brors øje.  Giv ikke hunde det der er helligt, og kast ikke jeres perler for svin.+ De vil bare træde på dem og vende sig om og angribe jer.+  Bliv ved med at bede, og I vil få;+ bliv ved med at søge, og I vil finde; bliv ved med at banke på, og der vil blive lukket op for jer,+  for enhver der beder, får,+ og enhver der søger, finder, og for enhver der banker på, vil der blive lukket op.  Eller hvem af jer vil række sin søn en sten hvis han beder om brød? 10  Og I vil ikke række ham en slange hvis han beder om en fisk, vel? 11  Hvis altså I, selvom I er onde, giver jeres børn gode gaver, hvor meget mere vil så ikke jeres Far i himlene give noget godt+ til dem der beder ham!+ 12  Derfor, alt hvad I ønsker at andre skal gøre mod jer, skal I også gøre mod dem.+ Det er i virkeligheden dét Loven og Profeterne siger.+ 13  Gå ind ad den smalle port,+ for bred er den port, og rummelig er den vej der fører til døden,* og der er mange som vælger den,* 14  men smal er den port, og trang er den vej der fører til livet, og der er ikke mange som finder den.+ 15  Vær på vagt over for de falske profeter+ der kommer til jer forklædt som får,+ men som i virkeligheden er glubske ulve.+ 16  I kan kende dem på deres frugter. Man plukker jo aldrig druer af tjørn eller figner af tidsler, vel?+ 17  Et godt træ bærer gode frugter, men et råddent træ bærer dårlige frugter.+ 18  Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et råddent træ kan ikke bære gode frugter.+ 19  Et træ som ikke bærer god frugt, bliver fældet og kastet i ilden.+ 20  Det er altså på deres frugter I skal kende de mennesker.+ 21  Ikke alle som siger ‘Herre, Herre’ til mig, vil komme ind i himlenes rige – det vil kun den der gør min himmelske Fars vilje.+ 22  Mange vil sige til mig på den dag: ‘Herre, Herre,+ har vi ikke profeteret i dit navn og uddrevet dæmoner i dit navn og udført mange mirakler* i dit navn?’+ 23  Og så vil jeg sige til dem: ‘Jeg har aldrig kendt* jer! Gå væk fra mig, I som bryder loven!’+ 24  Derfor vil enhver der hører mine ord og handler efter dem, være som en klog mand der byggede sit hus på klippen.+ 25  Regnen væltede ned, og der blev oversvømmelse, det stormede, og vinden ramte huset, men det styrtede ikke sammen, for det var grundfæstet på klippen. 26  Men enhver der hører mine ord og ikke handler efter dem, vil være som en tåbelig mand der byggede sit hus på sandet.+ 27  Regnen væltede ned, og der blev oversvømmelse, det stormede, og vinden ramte huset,+ og det styrtede sammen og blev fuldstændigt ødelagt.” 28  Da Jesus var færdig med at tale, var alle i folkemængden helt forbavset over hans måde at undervise på,+ 29  for han underviste dem som en der havde autoritet,+ og ikke som deres skriftlærde.

Fodnoter

Bogst.: “undergangen; tilintetgørelsen”.
Eller “går ind ad den (dvs. porten)”.
Bogst.: “magtfulde gerninger”.
Eller “anerkendt”.

Studienoter

Bliv ved med at tilgive, så vil I selv blive tilgivet: Eller “Bliv ved med at frikende, så vil I selv blive frikendt”. Det græske ord der er gengivet med “at tilgive”, betyder bogstaveligt “at slippe fri; at sende væk; at frigive (for eksempel en fange der bliver løsladt)”. Når det i denne sammenhæng anvendes som en kontrast til at dømme og fordømme, indeholder det tanken om at frikende og tilgive, selv i de tilfælde hvor det kunne synes retfærdigt at udmåle en straf.

Hold op med at dømme: Eller “Hold op med at fordømme”. Jesus var klar over at ufuldkomne mennesker har en tendens til at være fordømmende, og at mange farisæere på hans tid var dårlige eksempler hvad det angik. De var stærkt fordømmende over for dem der ikke fulgte Moseloven, og over for dem der ikke fulgte de menneskeskabte overleveringer som farisæerne gik ind for. Jesus sagde til dem der havde for vane at dømme andre, at de skulle holde op med det. I stedet for at blive ved med at finde fejl hos andre skulle Jesus’ disciple ‘blive ved med at tilgive’ deres medmennesker. Ved at gøre det ville de opmuntre andre til at have samme tilgivende indstilling. – Se studienote til Lu 6:37.

din bror: I nogle sammenhænge sigter det græske ord adelfos (bror) til en man er i familie med. Men her sigter det til et åndeligt slægtskab og bruges om en trosfælle, eftersom teksten handler om tilbedelsen ved Jehovas tempel på Jesus’ tid. I andre sammenhænge kan ordet også bruges mere generelt om et medmenneske.

splinten ... bjælken: Jesus bruger her en slående hyperbel for at beskrive en person der er kritisk over for sin bror. Han sammenligner en mindre fejl med noget så småt som en ‘splint’. Kritikeren antyder at der er noget galt med hans brors åndelige syn, derunder hans syn på moral og hans dømmekraft. Ved at tilbyde at “fjerne splinten” påstår han stolt at han er kvalificeret til at hjælpe sin bror til at se tingene mere klart og at bedømme tingene rigtigt. Men Jesus siger at kritikerens eget åndelige syn og hans dømmekraft er hæmmet af “en bjælke”, et langt, kraftigt stykke tømmer der kan bruges til at understøtte et tag. (Mt 7:4, 5) Nogle peger på at denne stærke, og endda humoristiske, kontrast viser at Jesus var godt kendt med det arbejde der foregår på et tømrerværksted.

din brors: I denne sammenhæng sigter det græske ord adelfos (bror) til et åndeligt slægtskab og bruges om en trosfælle. Ordet kan også bruges mere generelt om et medmenneske. – Se studienote til Mt 5:23.

viste: Eller “se, da viste”. Det græske ord idou, som svarer til “se”, bliver ofte brugt for at rette opmærksomheden mod det der følger efter. Det tilskynder læseren til at se situationen for sig eller bemærke en detalje i beretningen. Det bruges også for at fremhæve noget eller for at introducere noget nyt eller overraskende. I De Kristne Græske Skrifter bruges udtrykket mest i Matthæus- og Lukasevangeliet og i Åbenbaringens Bog. Et tilsvarende udtryk bruges ofte i De Hebraiske Skrifter.

når: Eller “når, se”. Se studienote til Mt 1:20.

Hykler!: I Mt 6:2, 5, 16 anvender Jesus dette udtryk om de jødiske religiøse ledere, men her bruger han det om enhver discipel der fokuserer på andres fejl og ignorerer sine egne.

Giv ikke hunde det der er helligt, og kast ikke jeres perler for svin: Ifølge Moseloven var svin og hunde urene dyr. (3Mo 11:7, 27) Man måtte gerne kaste kød af et dyr der var blevet dræbt af et vildt dyr, ud til hundene. (2Mo 22:31) Men ifølge den jødiske overlevering måtte man ikke give hundene “helligt kød”, dvs. kød fra dyreofre. I Mt 7:6 er udtrykkene “hunde” og “svin” brugt billedligt om mennesker der ikke værdsætter åndelige værdier. Ligesom svin ikke sætter pris på perlers værdi, vil de der ikke sætter pris på åndelige værdier, måske håne dem der fortæller om dem.

Bliv ved med at bede, ... søge, ... banke på: Udtrykket “bliv ved med” indeholder tanken om en fortsat handling. Det ses af den form det græske udsagnsord står i her, og det viser at det er nødvendigt at være vedholdende i bøn. Brugen af tre udsagnsord leder tanken hen på intensitet. Jesus understreger en lignende pointe i sin illustration i Lu 11:5-8.

sten ... brød: Jesus har måske brugt brød som en kontrast til sten fordi brød indgik som en fast bestanddel i den daglige kost for jøderne og de omkringboende folk, og fordi størrelsen og formen af brødene kan have mindet folk om sten. Svaret på Jesus’ retoriske spørgsmål er: “Sådan noget kunne en far aldrig finde på at gøre.” – Se studienote til Mt 7:10.

slange ... fisk: Fisk indgik som en fast bestanddel i den daglige kost for folk der boede ved Galilæas Sø. Visse små slanger kan have lignet de fisk der ofte blev spist med brød til. Det retoriske spørgsmål viser at en kærlig forælder aldrig kunne finde på at gøre sådan.

slange ... fisk: Fisk indgik som en fast bestanddel i den daglige kost for folk der boede ved Galilæas Sø. Visse små slanger kan have lignet de fisk der ofte blev spist med brød til. Det retoriske spørgsmål viser at en kærlig forælder aldrig kunne finde på at gøre sådan.

I, selvom I er onde: På grund af den nedarvede synd er alle mennesker ufuldkomne og derfor onde i relativ forstand.

hvor meget mere: Jesus gjorde ofte brug af denne form for ræsonnement. Først præsenterer han et indlysende faktum eller en kendt sandhed, og på baggrund af det drager han en endnu mere overbevisende konklusion. Han argumenterer ud fra noget mindre for at belyse noget større. – Mt 10:25; 12:12; Lu 11:13; 12:28.

Loven ... Profeterne: “Loven” henviser til de fem Mosebøger i Bibelen. “Profeterne” henviser til de profetiske bøger i De Hebraiske Skrifter. Men når de to ord nævnes sammen, kan det samlede udtryk stå for alle bøgerne i De Hebraiske Skrifter. – Mt 7:12; 22:40; Lu 16:16.

Loven og Profeterne: Se studienote til Mt 5:17.

Gå ind ad den smalle port: På Bibelens tid fandtes der veje hvor man skulle gennem en port for at komme ind i en muromkranset by. Bibelen bruger ord som vej eller “sti” for at beskrive menneskers livsstil og adfærd. Billedet med to forskellige veje skildrer en livsstil som Gud enten kan godkende eller ikke kan godkende, og afgør om vedkommende kan få adgang til Guds rige. – Sl 1:1, 6; Jer 21:8; Mt 7:21.

bred er den port, og rummelig er den vej: Selvom nogle håndskrifter har ordlyden “bred og rummelig er den vej”, er der ifølge håndskrifterne større belæg for den længere version, og den harmonerer med parallelismen i Mt 7:14. – Se Tillæg A3.

forklædt som får: Eller “i fåreklæder”, dvs. forklædt i symbolske klæder og har tilsyneladende fårelignende egenskaber for at give det indtryk at de er harmløse og tilhører Guds “hjord” af tilbedere.

glubske ulve: En metafor der beskriver dem der er ekstremt grådige, og som udnytter andre for selv at opnå noget.

frugter: Her brugt billedligt om menneskers handlinger, deres ord eller resultatet af det de gør og siger.

bryder loven: Se studienote til Mt 24:12.

ondskaben: Bogst.: “lovløsheden”. Det græske ord indeholder tanken om at overtræde eller foragte love, at man opfører sig som om der ikke var nogen love. I Bibelen bruges det til at beskrive foragt for Guds love. – Mt 7:23; 2Kt 6:14; 2Ts 2:3-7; 1Jo 3:4.

kloge: Det græske ord der anvendes her, indeholder tanken om forståelse sammen med indsigt, forudseenhed, skelneevne, fornuft og praktisk visdom. Det samme græske ord forekommer i Mt 7:24 og 25:2, 4, 8, 9. I Septuaginta står ordet i 1Mo 41:33, 39 i forbindelse med Josef.

Regnen ... oversvømmelse ... stormede: Vinterstorme der opstår pludseligt, er ikke et ukendt fænomen i Israel (især i tebet måned, dvs. december/januar), og de indbefatter stærk vind, voldsom regn og ødelæggende oversvømmelser. – Se Tillæg B15.

var ... helt forbavset: Det græske udsagnsord der her bruges, kan betyde at “man bliver så forbløffet at man er helt overvældet”. Den form ordet står i, viser at Jesus’ ord gjorde varigt indtryk på folkemængden.

hans måde at undervise på: Udtrykket sigter både til de undervisningsmetoder Jesus brugte, og til indholdet af hans undervisning – hele det budskab Bjergprædikenen indeholder.

ikke som deres skriftlærde: I stedet for at citere berømte rabbinere, ligesom de skriftlærde plejede at gøre, talte Jesus som en der repræsenterede Jehova, som en der havde autoritet, og han baserede sin undervisning på Guds ord. – Joh 7:16.

Medieindhold

Ulv
Ulv

Ulve i Israel går hovedsageligt på jagt om natten. (Hab 1:8) Ulve er glubske, forslugne, dristige og grådige, og de dræber ofte flere får end de kan spise eller slæbe med sig. I Bibelen bliver dyr og deres karakteristiske træk og vaner ofte brugt i overført betydning for at skildre både gode og dårlige egenskaber. I den profeti som Jakob udtalte på sit dødsleje, bliver Benjamins stamme for eksempel omtalt i overført betydning som en der kæmper som en ulv (Canis lupus). (1Mo 49:27) Men i de fleste tilfælde bruges ulven til at skildre dårlige træk, som vildskab, grådighed, ondskab og snuhed. Blandt dem der bliver beskrevet som ulve, er falske profeter (Mt 7:15), ondskabsfulde modstandere af de kristnes forkyndelse (Mt 10:16; Lu 10:3) og falske lærere der indefra ville udgøre en trussel mod den kristne menighed (ApG 20:29, 30). Hyrder var meget opmærksomme på at ulve var farlige. Jesus talte om en “lejet mand” der “ser ulven komme og forlader fårene og flygter”. I modsætning til den lejede mand der ‘ikke bekymrede sig om fårene’, er Jesus “den rigtige hyrde” der “giver sit liv for fårene”. – Joh 10:11-13.

Figentræ, vinstok og tornebusk
Figentræ, vinstok og tornebusk

Jesus valgte uden tvivl omhyggeligt hvilke planter han brugte i sine illustrationer. For eksempel nævnes figentræer (1) og vinstokke (2) sammen mange steder i Bibelen, og Jesus’ ord i Lu 13:6 viser at figentræer ofte blev plantet i vingårde. (2Kg 18:31; Joe 2:22) Udtrykket ‘at sidde under sin egen vinstok og sit eget figentræ’ symboliserer fred, velstand og tryghed. (1Kg 4:25; Mik 4:4; Zak 3:10) I modsætning til det nævnes torne og tidsler i forbindelse med at Jehova forbandede jorden efter at Adam havde syndet. (1Mo 3:17, 18) Man ved ikke med sikkerhed hvilken type tornebusk Jesus henviste til i Mt 7:16, men den der er vist her (Centaurea iberica) (3), en slags tidsel, vokser vildt i Israel.