Přejít k článku

Přejít na obsah

CO ŘÍKÁ BIBLE

Země

Země

Proč Bůh stvořil Zemi?

„Tak řekl Jehova, . . . Tvůrce země . . ., kdo ji nestvořil prostě nadarmo, kdo ji utvořil, dokonce aby byla obývána.“ Izajáš 45:18

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Mnozí si myslí, že Země vznikla náhodou. Některá náboženství učí, že Země je místem, kde Bůh lidi sleduje, aby zjistil, jestli si zaslouží žít v nebi, nebo mají trpět v pekle.

CO ŘÍKÁ BIBLE

V Bibli je napsáno, že „Bůh stvořil nebesa a zemi“. (1. Mojžíšova 1:1) Prvnímu manželskému páru řekl: „Buďte plodní a přibývejte a naplňte zemi a podmaňte si ji a mějte v podřízenosti . . . každého živého tvora, který se pohybuje po zemi.“ (1. Mojžíšova 1:28) Bůh se zmínil o smrti pouze jako o trestu za neposlušnost. (1. Mojžíšova 2:17) Země měla být navždy domovem pro poslušné lidi, kteří se o ni měli starat a neměli umírat.

Čeká Zemi zánik?

„Založil zemi na jejích stanovených místech; nebude přivedena k potácení na neurčitý čas.“ Žalm 104:5

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Vědci sestavili několik scénářů, podle kterých může Země zaniknout nebo se stát neobyvatelnou. Existenční rizika, tedy rizika, která ohrožují budoucnost lidstva, se dají rozdělit v zásadě do dvou kategorií. Jednak na přírodní pohromy, jako je například srážka s asteroidem nebo kometou, výbuch supervulkánu, zánik Slunce nebo globální oteplování, a jednak na katastrofy způsobené lidmi, například následky jaderné války nebo bioterorismu.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Důvod, proč Bůh stvořil Zemi, se nezměnil. Bible jasně říká: „Země zůstává až na neurčitý čas.“ (Kazatel 1:4) Navíc má být napořád obydlená, jak je to vidět ze Žalmu 37:29: „Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“

PROČ NA TOM ZÁLEŽÍ?

Názor, že Země nakonec zanikne, vede některé lidi k tomu, že drancují přírodní bohatství. Další radši na budoucnost nemyslí a snaží se z každého dne urvat co nejvíc. Často pak zjišťují, že jejich život postrádá smysl. Pokud ale věříme, že na Zemi můžeme žít věčně, pomůže nám to dělat rozhodnutí, která pozitivně ovlivní nás i naše blízké nejenom teď, ale i v daleké budoucnosti.

Mají lidé nakonec žít v nebi?

„Pokud jde o nebesa, ta patří Jehovovi, ale zemi dal lidským synům.“ Žalm 115:16

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Mnozí věří, že všichni dobří lidé jdou do nebe.

CO ŘÍKÁ BIBLE

V nebi přebývá Bůh, ale Zemi dal lidem. Bible mluví o tom, že Země bude obydlená i v budoucnu. (Hebrejcům 2:5) Zároveň ukazuje, že prvním člověkem, který vystoupil do nebe, byl Ježíš a že z určitého důvodu tam půjde i malá skupina dalších lidí. Společně s Ježíšem tam „mají kralovat nad zemí“. (Zjevení 5:9, 10; Lukáš 12:32; Jan 3:13)

PROČ NA TOM ZÁLEŽÍ?

Názor, že všichni dobří lidé jdou do nebe, neodpovídá tomu, co Bible doopravdy říká. Kdyby Bůh vzal všechny dobré lidi do nebe, nesplnil by svůj původní záměr se Zemí ani slib, že lidé budou žít na Zemi věčně. Bible nás ale ujišťuje: „Doufej v Jehovu a drž se jeho cesty, a on tě vyvýší, abys vzal do vlastnictví zemi.“ (Žalm 37:34)