Přejít k článku

Přejít na obsah

HLAVNÍ TÉMA

Co byste měli vědět o psychických nemocech

Co byste měli vědět o psychických nemocech

„Úplně mi to vyrazilo dech,“ popisuje Claudia moment, kdy se dozvěděla, že trpí maniodepresivní psychózou a posttraumatickým stresem. „Měla jsem pocit, že s nálepkou ‚duševně nemocná‘ nedokážu žít.“

„Trvalo nám dlouho, než jsme se s novou situací nějak srovnali,“ říká Claudiin manžel Mark. „Ale uvědomoval jsem si, že musím být svojí ženě oporou.“

JAK byste se cítili, kdybyste se dozvěděli, že máte vy nebo někdo z vašich blízkých psychickou nemoc? Naštěstí se takové nemoci dají léčit. Podívejme se na několik věcí, které vám pomohou psychickým nemocem líp rozumět. *

Několik faktů o duševním zdraví

„Psychické poruchy postihují stovky milionů lidí po celém světě a mají dopad i na život jejich blízkých. V určitém období svého života trpí psychickou poruchou každý čtvrtý člověk. Nejčastější je deprese. Schizofrenie a maniodepresivní psychóza patří k těm, které do života člověka zasáhnou nejvíc. . . . I když jsou psychické poruchy velmi rozšířené, lidé, kteří jimi trpí, se to často bojí přiznat, nedostávají potřebnou léčbu a jsou diskriminováni.“ (Světová zdravotnická organizace)

Mnozí lidé, kteří trpí psychickou nemocí, se podle Světové zdravotnické organizace zdráhají vyhledat odbornou pomoc, protože se obávají reakce okolí.

Přestože se většina psychických poruch dá léčit, ve Spojených státech nebylo v uplynulém roce léčeno asi 60 procent psychicky nemocných dospělých a 50 procent dětí ve věku od 8 do 15 let, uvádí zpráva Národní aliance pro duševně nemocné (NAMI).

Jak se dívat na psychické nemoci

Co to je psychická nemoc? Podle odborníků je to závažná porucha myšlení, chování a ovládání emocí. Člověk, který jí trpí, často nedokáže udržovat vztahy s druhými lidmi a je pro něj těžké řešit problémy a splňovat nároky, které jsou na něj kladeny.

Psychické nemoci nejsou známkou nějaké slabosti nebo charakterové vady.

Závažnost a délka trvání příznaků se mohou u každého člověka lišit. Závisí to na typu onemocnění a na dalších okolnostech. Psychické nemoci postihují lidi bez ohledu na jejich pohlaví, věk, rasu, kulturu, vyznání, vzdělání nebo ekonomickou situaci. Nejsou známkou nějaké slabosti nebo charakterové vady. Když člověk dostává správnou léčbu, může žít plnohodnotně a spokojeně.

Jak je dobré postupovat

Odborníci na duševní zdraví dnes dokážou mnoho psychických poruch úspěšně léčit. Prvním a naprosto nezbytným krokem je proto důkladné vyšetření odborníkem, který má s léčením psychických nemocí zkušenosti.

Psychicky nemocní lidé ale mohou mít z odborné péče užitek jenom tehdy, když jsou ochotní ji přijmout. Součástí léčby bývají rozhovory se zkušeným odborníkem, a proto možná budou muset překonat nechuť mluvit o svých pocitech. Odborník jim může pomoct, aby své nemoci rozuměli, dokázali řešit každodenní problémy a neztráceli odhodlání v léčbě pokračovat. Při takových konzultacích může být psychicky nemocnému člověku oporou člen rodiny nebo dobrý přítel.

Mnoho lidí se naučilo žít se svojí nemocí teprve tehdy, když se o ní dozvěděli víc informací a podstoupili léčbu, kterou jim doporučil zkušený odborník. Mark, kterého jsme už citovali, říká: „Než přišli na to, co mojí ženě je, o psychických nemocech jsme toho moc nevěděli. Časem jsme se naučili řešit jednu věc po druhé a zbytečně se nestresovat. Snažili jsme se přizpůsobit nové situaci. Hodně nám pomohli zkušení odborníci a také rodina a přátelé.“

Prvním a naprosto nezbytným krokem je důkladné vyšetření zkušeným odborníkem.

Claudia souhlasí a říká: „Když mi doktoři řekli, co mi je, měla jsem pocit, jako by mě odsoudili k doživotnímu vězení. Ale i když kvůli mojí nemoci ani jeden z nás nemůže dělat všechno, co by chtěl, zjistili jsme, že se dokážeme vypořádat i se zdánlivě nepřekonatelnými překážkami. Nemoc se mi daří zvládat díky tomu, že spolupracuji s lékaři a dalšími odborníky, rozvíjím vztahy s druhými a zaměřuji se vždycky jenom na jeden problém.“

Jakou roli hrají duchovní věci

Bible nijak nenaznačuje, že když se člověk zajímá o duchovní věci, jeho psychickou nemoc to vyléčí. Ale z toho, co Bible učí, už mnoho rodin po celém světě načerpalo povzbuzení a sílu. Například se v ní píše, že existuje Stvořitel, který se s láskou stará o ty, kdo mají „zlomené srdce“ a jsou „zdrcení na duchu“. (Žalm 34:18)

Bible sice není lékařská příručka, ale obsahuje praktické rady, které člověku pomáhají vyrovnávat se s tíživými pocity a náročnými situacemi. Také ukazuje, že v budoucnosti lidé na zemi už nebudou nemocní a nebudou nijak trpět. Bůh slibuje: „V tom čase se otevřou oči slepých, a uši hluchých, ty budou zprůchodněny. V tom čase bude chromý šplhat jako jelen a jazyk oněmělého bude volat radostí.“ (Izajáš 35:5, 6)

^ 5. odst. Pojmem „psychická nemoc“ se v tomto článku myslí všechny typy duševních onemocnění, včetně poruch chování.

^ 32. odst. Probuďte se! nepropaguje žádnou konkrétní formu léčby. Křesťané by se měli ujistit, že léčba, kterou podstupují, není v rozporu s biblickými zásadami.

^ 40. odst. Viz také článek „Jak zvládat stres“ v Probuďte se! z května 2014.