Přejít k článku

Přejít na obsah

INTERVIEW | STEPHEN TAYLOR

Profesor finančního účetnictví vysvětluje, proč věří v Boha

Profesor finančního účetnictví vysvětluje, proč věří v Boha

Profesor Stephen Taylor učí na University of Technology v Sydney a zároveň zde provádí výzkum. Zkoumá, jak fungují finanční trhy a jak je lze efektivně regulovat. Redaktor časopisu Probuďte se! se ho zeptal, jak výzkum ovlivnil jeho náboženské názory.

Řekněte nám něco o svém mládí.

Rodiče byli poctiví, pracovití a pravidelně chodili do kostela. Chtěli, abych měl dobré vzdělání, a tak jsem studoval obchod na University of New South Wales. Zjistil jsem, že mě výzkumná práce baví, a rozhodl jsem se, že se stanu akademickým pracovníkem.

Co jste zkoumal?

Především jsem chtěl pochopit, jak funguje burza cenných papírů. Na burzách mohou lidé nakupovat a prodávat akcie různých společností, které používají získané peníze k financování vlastní činnosti. Mimo jiné jsem zkoumal, jaké faktory mají vliv na cenu akcií.

Mohl byste uvést nějaký příklad?

Společnosti mají pravidelně nahlašovat výši svých zisků. Právě tyto informace zajímají investory, když se snaží zjistit, jak na tom určitá společnost je. Ale některé způsoby nahlašování zisků nejsou přesně standardizovány. Kritici to vidí jako skulinu v systému, která společnostem umožňuje zatajit, že jejich zisky jsou ve skutečnosti nižší a že se do nich nevyplatí investovat. Jak mohou investoři získat úplné a přesné údaje? A jaké informace potřebují správci, aby mohli zajistit řádné fungování finančních trhů? Na tyto otázky se společně se svými kolegy snažím najít odpověď.

Jak jste na tom byl s náboženstvím?

S rodiči jsem pravidelně chodil do presbyteriánského kostela, ale jako teenager jsem se o náboženství přestal zajímat. Věřil jsem sice ve stvořitele a měl jsem úctu k Bibli, ale připadalo mi, že při řešení problémů náboženství člověku nijak nepomáhá. Náboženské skupiny jsem považoval spíš za společenské kluby. Když jsem byl v Evropě, podíval jsem se do několika velkých kostelů. Nechápal jsem, proč si pro sebe církve nechávají tak velké bohatství, když je ve světě taková chudoba. Vůbec se mi to nelíbilo a k náboženství jsem ztratil poslední zbytky důvěry.

Díky čemu jste změnil názor?

Moje žena Jennifer začala studovat Bibli se svědky Jehovovými a chodit na jejich shromáždění. Tak jsem si říkal, že bych si je měl trochu prověřit. Brzo jsem zjistil, že Bibli skoro vůbec neznám. Byl jsem z toho v šoku. Rozhodl jsem se, že se svědky začnu studovat Bibli i já.

Metoda, kterou při studiu používali, na mě udělala velký dojem. Nadhodili nějakou otázku, shromáždili informace, analyzovali je a pak vyvodili logický závěr. Přesně takové metody jsem používal při svém výzkumu! Jennifer se po čase dala pokřtít a o několik let později, v roce 1999, jsem se stal svědkem Jehovovým i já.

Ovlivnila znalost ekonomie vaši důvěru v Bibli?

Rozhodně. Například mě zaujalo, že zákoník, který dal Bůh starověkému izraelskému národu, úspěšně řešil ekonomické problémy, se kterými ekonomové dodnes bojují. Zákoník od Izraelitů vyžadoval, aby dali část vypěstovaných plodin stranou pro chudé (určitá forma daní a pojištění), aby chudým lidem poskytli bezúročnou půjčku (možnost vzít si úvěr) a aby se pozemky, které byly součástí rodinného dědictví, každých 50 let vrátily původním majitelům (ochrana vlastnického práva). (3. Mojžíšova 19:9, 10; 25:10, 35–37; 5. Mojžíšova 24:19–21) Tato a jiná ekonomická opatření lidem pomáhala ve třech důležitých ohledech. (1) Mohli díky nim přestát finanční problémy, (2) dokázali se vymanit z dlouhotrvající chudoby a (3) panovala mezi nimi menší ekonomická nerovnost. A tato opatření existovala víc než 3 000 let před tím, než se zrodila ekonomie jako vědní obor!

Bible lidi vede k takovému chování a názorům, které přispívají k ekonomické stabilitě. Například je učí, že mají být poctiví, spolehliví, soucitní a štědří. (5. Mojžíšova 15:7–11; 25:15; Žalm 15) Je zajímavé, že po nedávné celosvětové finanční krizi některé obchodní školy a organizace vybízely firmy a odborníky na finance, aby se zavázali k dodržování určitého etického kodexu. Myslím si ale, že morální zásady, které jsou v Bibli, ho dalece předčí.

Jaký vliv má víra na váš život?

Studium Bible byla ta nejlepší „investice“ v mém životě.

Jennifer říká, že jsem teď rozumnější. Dřív jsem byl perfekcionista a hodně věcí viděl černobíle. Možná právě proto mě bavilo účetnictví. Zásady z Bible mi pomohly, abych byl vyrovnanější. Jsem teď mnohem šťastnější a stejně tak i moje rodina. O moudrých radách z Bible rádi mluvíme s druhými lidmi. Studium Bible byla ta nejlepší „investice“ v mém životě.