Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Kdo půjde do nebe a proč?

Miliony lidí doufají, že až zemřou, půjdou do nebe. Ježíš řekl, že tam budou žít jeho věrní apoštolové. Než zemřel, slíbil, že jim u svého nebeského Otce připraví místo. (Přečtěte si Jana 14:2.)

Proč budou lidé, kteří žili na zemi, vzkříšeni k životu v nebi? Co tam budou dělat? Ježíš svým apoštolům řekl, že tam budou v postavení králů. Budou vládnout nad zemí. (Přečtěte si Lukáše 22:28–30; Zjevení 5:10.)

Dostanou se do nebe všichni dobří lidé?

Ve většině zemí tvoří vládu poměrně málo osob. Jelikož Ježíš dává lidem život v nebi proto, aby mohli vládnout nad zemí, dá se očekávat, že těchto vyvolených bude málo. (Lukáš 12:32) Bible uvádí přesný počet těch, kdo budou s Ježíšem panovat. (Přečtěte si Zjevení 14:1.)

Ježíš pro některé své následovníky připravil místa v nebi. Víte, co tam budou dělat?

Odměnu ale neobdrží jen ti, kdo půjdou do nebe. Mnozí další se jakožto věrní poddaní Ježíšova království budou těšit z nekonečného života na zemi přeměněné v ráj. (Jan 3:16) Někteří z nich se do ráje dostanou tak, že přežijí zničení současného špatného systému věcí. Jiní se tam dostanou tak, že budou vzkříšeni. (Přečtěte si Žalm 37:29; Jana 5:28, 29.)