Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Ráj

Ráj

Co je ráj?

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Někteří si myslí, že ráj je pouhý mýtus. Jiní věří, že je to nádherné místo podobné zahradě, kde lidé žijí věčně a věnují se radostným a prospěšným činnostem.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Slovo ráj používá k označení prvního lidského domova, zahrady Eden. (1. Mojžíšova 2:7–15) Bible o této zahradě mluví jako o skutečném místě, kde žili první dva lidé, kteří neznali nemoci ani smrt. (1. Mojžíšova 1:27, 28) Jelikož neposlechli Boha, o svůj rajský domov přišli. Mnohá biblická proroctví však popisují dobu, kdy lidé budou znovu žít v obnoveném ráji.

PROČ BY VÁS TO MĚLO ZAJÍMAT?

Pokud je Bůh láskyplný, pak by dávalo smysl, že by své věrné služebníky odměnil šťastným životem v ráji. Také by dávalo smysl, že by lidi informoval o tom, co mají dělat, aby měli jeho schválení. V Bibli se píše, že toto schválení můžete získat, když budete Boha poznávat a poslouchat jeho přikázání. (Jan 17:3; 1. Jana 5:3)

„Jehova Bůh vysadil zahradu v Edenu, . . . a tam postavil člověka, kterého vytvořil.“ (1. Mojžíšova 2:8)

 Kde je ráj?

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Někteří jsou přesvědčení, že ráj je v nebi, zatímco jiní tvrdí, že jednou bude na zemi.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Ráj, který existoval na počátku, byl na zemi. Bůh jasně určil, že země bude pro lidi trvalým domovem. Bible říká, že vytvořil naši planetu, aby tu byla napořád. (Žalm 104:5) Také se v ní píše: „Nebesa, ta patří Jehovovi, ale zemi dal lidským synům.“ (Žalm 115:16)

Není se tedy čemu divit, že Bible slibuje ráj na zemi. Bůh dá lidem věčný život. Zavládne soulad a pokoj. Už nebude bolest ani utrpení. A lidé se budou moci plně radovat z přírodních krás naší planety. (Izajáš 65:21–23)

„Boží stan je s lidmi, . . . a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest.“ (Zjevení 21:3, 4)

Kdo bude v ráji žít?

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Mnohá náboženství učí, že v ráji budou žít pouze dobří lidé. Názory na to, kdo je dobrý, se však různí. Někteří si myslí, že stačí chodit na bohoslužby a odříkávat při nich modlitby.

CO ŘÍKÁ BIBLE

V Bibli se píše, že v ráji budou žít spravedliví. Kdo je ale spravedlivý v Božích očích? Není to člověk, který se účastní obřadů svého náboženství a přitom přehlíží Boží vůli. Bible říká: „Má Jehova tolik potěšení v zápalných obětních darech a obětech jako v poslušnosti Jehovova hlasu? Pohleď, poslouchat je lepší než oběť.“ (1. Samuelova 15:22) Jednoduše řečeno, spravedliví, kteří budou žít věčně v ráji, jsou ti, kdo poslouchají Boží přikázání zapsaná v Bibli.

CO MŮŽETE DĚLAT

Poslouchat Boží přikázání znamená víc než účastnit se náboženských obřadů. Svým každodenním chováním můžete Boha buď potěšit, nebo zklamat. To, jak Bohu můžete dělat radost, zjistíte, když budete studovat Bibli. A jemu není těžké se zavděčit. Bible říká, že „jeho přikázání . . . nejsou břemenem“. (1. Jana 5:3) Bůh si ze srdce přeje odměnit vás za vaši poslušnost tím, že vám umožní žít v ráji.

„Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“ (Žalm 37:29)