Přejít k článku

Přejít na obsah

HLAVNÍ TÉMA | LŽI, KTERÉ LIDEM BRÁNÍ MILOVAT BOHA

Lež, že Bůh je tajemství

Lež, že Bůh je tajemství

ČEMU MNOHO LIDÍ VĚŘÍ

Křesťanské náboženství „ve svých třech hlavních formách, kterými jsou římský katolicismus, východní pravoslaví a protestantismus, vyznává jednoho Boha ve třech osobách: Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý. V křesťanské teologii to není chápáno tak, že by byli tři různí bohové, ale že tyto tři osoby jsou v podstatě jedním Bohem.“ (The New Encyclopædia Britannica)

PRAVDA, KTEROU UČÍ BIBLE

Ježíš, Boží Syn, nikdy netvrdil, že je rovný svému Otci nebo že je stejné podstaty jako on. Řekl naopak: „Jdu k Otci, protože Otec je větší než já.“ (Jan 14:28) Jedné ze svých následovnic řekl: „Vystupuji ke svému Otci a vašemu Otci a ke svému Bohu a vašemu Bohu.“ (Jan 20:17)

Svatý duch není osoba. V Bibli čteme, že první křesťané „byli naplněni svatým duchem“ a že Jehova řekl: „Vyleji něco ze svého ducha na tělo všeho druhu.“ (Skutky 2:1–4, 17) Svatý duch není částí Trojice. Je to Boží činná síla.

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ

Katoličtí učenci Karl Rahner a Herbert Vorgrimler vysvětlují, že „Trojice je tajemství . . ., jež nemohlo být známo bez zjevení, a ani po zjevení se nemůže stát plně srozumitelným.“ Můžete milovat někoho, koho je nemožné poznat nebo pochopit? To je důvod, proč nauka o Trojici lidem brání znát Boha a milovat ho.

Marco, citovaný v úvodním článku, vnímal Trojici jako takovou překážku. „Myslel jsem si, že Bůh přede mnou skrývá svou totožnost,“ říká, „a tím víc byl pro mě vzdálený, tajemný a nepřístupný.“ Ale „Bůh není Bohem zmatku.“ (1. Korinťanům 14:33, Ekumenický překlad) Svou totožnost před námi neskrývá. Chce, abychom ho znali. Ježíš řekl: „Uctíváme, co známe.“ (Jan 4:22)

„Když jsem zjistil, že Bůh není částí Trojice,“ říká Marco, „konečně jsem byl schopen vytvořit si k němu osobní vztah.“ Jestliže nepovažujeme Jehovu za tajemného cizince, ale za jasně poznatelnou osobu, je daleko snazší ho milovat. Bible říká: „Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska.“ (1. Jana 4:8)