Přejít k článku

Přejít na obsah

 POZNEJTE BOŽÍ OSOBNOST

Odměňuje ty, „kdo ho s opravdovostí hledají“

Odměňuje ty, „kdo ho s opravdovostí hledají“

Váží si Jehova úsilí lidí, kteří se mu snaží dělat radost? Někdo možná řekne, že ne, a bude tvrdit, že se o nás Bůh nezajímá. Ale takové tvrzení je naprosto nepravdivé. Boží Slovo, Bible, to uvádí na pravou míru. Ujišťuje nás, že Jehova si našich snah projevovat víru velmi váží. Podívejme se na slova apoštola Pavla, která najdeme v Hebrejcům 11:6.

Co je k tomu, aby z nás měl Jehova radost, potřeba? „Bez víry je . . . nemožné líbit se mu,“ napsal Pavel. Pavel tady neříká, že líbit se Bohu by bez víry bylo těžké. Říká, že je to nemožné. Jinak řečeno k tomu, abychom mohli Bohu dělat radost, je víra základním předpokladem.

Co zahrnuje víra, která se Jehovovi líbí? Musí zahrnovat dvě hlediska. Zaprvé musíme „věřit, že je“. Některé překlady Bible říkají „věřit, že je skutečný“ nebo „věřit, že existuje“. Jak by z nás Bůh mohl mít radost, kdybychom pochybovali o jeho existenci? K pravé víře však patří ještě něco víc, protože i démoni věří, že Jehova existuje. (Jakub 2:19) Naše víra, že Bůh je skutečný, by nás měla podněcovat k činnosti, tedy k tomu, abychom ji dávali najevo způsobem života, který se Bohu líbí. (Jakub 2:20, 26)

Zadruhé musíme věřit, že Bůh je „dárcem odměny“. Pokud máme pravou víru, jsme si naprosto jistí, že naše úsilí žít způsobem, který dělá Bohu radost, není marné. (1. Korinťanům 15:58) Jak bychom mohli Jehovovi dělat radost, kdybychom pochybovali o jeho schopnosti nebo touze nás odměnit? (Jakub 1:17; 1. Petra 5:7) Člověk, který se domnívá, že Bůh musí být necitelný nebo že není vděčný ani štědrý, Boha Bible ve skutečnosti nezná.

Komu Jehova dává odměnu? „Těm, kdo ho s opravdovostí hledají,“ říká Pavel. Jedna příručka pro překladatele Bible uvádí, že řecké slovo přeložené jako „s opravdovostí hledat“ neznamená „pokoušet se ho najít“, ale „snažit se ho uctívat“. V jiném odborném díle je vysvětleno, že toto řecké sloveso je ve tvaru, který ukazuje na intenzivní a soustředěné úsilí. Ano, Jehova odměňuje ty, které víra podněcuje k tomu, aby ho uctívali z hluboké lásky a s horlivostí. (Matouš 22:37)

Jak by z nás mohl Jehova mít radost, kdybychom pochybovali o jeho schopnosti nebo touze nás odměnit?

Jak Jehova ty, kdo v něj projevují víru, odměňuje? Do budoucna jim slíbil odměnu, která má nevyčíslitelnou hodnotu a z níž je patrné, jak velká je jeho štědrost a láska – věčný život v pozemském ráji. (Zjevení 21:3, 4) Ti, kdo Jehovu s opravdovostí hledají, však zažívají velké požehnání už dnes. Díky tomu, že dostávají pomoc jeho svatého ducha a čerpají moudrost z jeho Slova, se těší z hodnotného a uspokojujícího života. (Žalm 144:15; Matouš 5:3)

Jehova je skutečně láskyplným Bohem, který si váží víry a služby svých oddaných ctitelů. Když si to uvědomíte, nepřejete si mít k němu bližší vztah? Pokud ano, snažte se dozvědět víc o tom, jak můžete posilovat a projevovat ten druh víry, který Jehova štědře odměňuje.

Doporučené čtení Bible na listopad:

Titovi 1–3; Filemonovi 1–25; Hebrejcům 1–13Jakub 1–5