Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | LŽI, KTERÉ LIDEM BRÁNÍ MILOVAT BOHA

Pravda vás může osvobodit

Pravda vás může osvobodit

Ježíš jednou v Jeruzalémě mluvil o svém Otci Jehovovi a odhalil falešnost tehdejších náboženských představitelů. (Jan 8:12–30) To, co při této příležitosti prohlásil, nám ukazuje, jak bychom měli přistupovat k dnešním běžně přijímaným názorům na Boha. Řekl: „Jestliže zůstanete v mém slovu, jste skutečně moji učedníci a poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:31, 32)

„Zůstanete v mém slovu.“ Ježíš tady stanovil měřítko, podle kterého lze posoudit, zda určité náboženské učení je pravdivé. Když slyšíte nějaké tvrzení o Bohu, položte si otázku: Je to v souladu s Ježíšovými slovy a s ostatními částmi Písma? Napodobujte ty, kdo slyšeli výklad apoštola Pavla a potom „denně pečlivě zkoumali Písma, zda je tomu tak“. (Skutky 17:11)

Marco, Rosa a Raymonde, kteří byli citováni v prvním článku této série, pečlivě prozkoumali své náboženské názory při studiu Bible, které s nimi vedli svědkové Jehovovi. Jak je to ovlivnilo?

Marco: „Když svědek, který se mnou Bibli studoval, odpovídal mojí ženě a mně na nějakou otázku, vždycky používal Písmo. Naše láska k Jehovovi se díky tomu začala prohlubovat a také nás to sblížilo jako manžele.“

Rosa: „Ze začátku jsem si myslela, že Bible je jenom filozofická kniha, ve které se lidé snaží vysvětlit své představy o Bohu. Postupně jsem ale zjistila, že Bible dává odpověď na mé otázky. Teď je pro mě Jehova skutečný. Je to někdo, komu můžu důvěřovat.“

Raymonde: „Modlila jsem se k Bohu, aby se mi dal poznat. Krátce nato jsme s manželem začali studovat Bibli. Konečně jsme o Jehovovi poznávali pravdu! Když jsme zjistili, jaký je, měli jsme obrovskou radost.“

Bible nejen odhaluje lži o Bohu, ale také ukazuje pravdu o jeho nádherných vlastnostech. Jeho inspirované Slovo nám tak pomáhá, „abychom znali věci, které nám Bůh laskavě dal“. (1. Korinťanům 2:12) Co kdybyste si sami zjistili, jak Bible odpovídá na běžné, a přitom zásadní otázky týkající se Boha, smyslu života a naší budoucnosti? Odpovědi na některé takové otázky si můžete přečíst na webových stránkách jw.org v sekci „Co říká Bible > Odpovědi na otázky“. Prostřednictvím těchto stránek můžete také požádat, aby s vámi někdo studoval Bibli. Můžete o to poprosit i přímo někoho ze svědků Jehovových. Jestliže to uděláte, určitě zjistíte, že milovat Boha je snadnější, než jste si kdy uměli představit.