Přejít k článku

Přejít na obsah

Kvíz pro celou rodinu

Kvíz pro celou rodinu

Co je na tomto obrázku nesprávně?

Přečtěte si Lukáše 17:11–19. Které tři věci jsou na tomto obrázku nesprávně? Odpovědi napište na následující řádky a obrázek vybarvěte.

NÁMĚT K ROZHOVORU:

Co udělal jeden malomocný muž na rozdíl od těch ostatních?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si Lukáše 17:15, 16.

Jak můžeš jeho příklad napodobit?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si Kolosanům 3:15; 1. Tesaloničanům 5:18.

Komu bys neměl zapomenout každý den poděkovat?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si Žalm 107:8; Jakuba 1:17.

ÚKOL PRO CELOU RODINU:

Ať každý člen rodiny napíše alespoň jednu věc, za kterou je vděčný Jehovovi, pak někomu z rodiny a také blízkému příteli. Potom napište, jakými praktickými způsoby jim svou vděčnost můžete dát najevo.

 Do sbírky

BIBLICKÁ KARTIČKA 21 MOJŽÍŠ

OTÁZKY

A. Které biblické knihy Mojžíš napsal?

B. Mojžíšovi rodiče se jmenovali ․․․․․ a ․․․․․. Adoptovala ho ․․․․․ ․․․․․.

C. Doplň biblický výrok: Mojžíš „zůstal stálý, jako by . . .“

Z JEHO ŽIVOTA

Mojžíš byl prvním člověkem, o kterém se v Bibli píše, že měl moc konat zázraky. Sloužil ve starověkém Izraeli jako Boží prorok a také jako soudce, zákonodárce a vůdce. Izraelité se na něj dívali jako na muže, který dělá mnoho bázeň vzbuzujících věcí. (5. Mojžíšova 34:10–12; 2. Mojžíšova 4:1–9)

ODPOVĚDI

A. Pět knih Mojžíšových, knihu Job, 90. žalm a možná i 91. žalm.

B. Amram, Jokebed, faraonova dcera. (2. Mojžíšova 1:15–2:10; 6:20)

C. „. . . viděl Toho, kdo je neviditelný“. (Hebrejcům 11:27)

Lidé a země

Jmenuju se Mampionona. Je mi 8 a žiju na Madagaskaru. Víš, kolik je na Madagaskaru svědků Jehovových? Je to 10 000, 24 000, nebo 62 000?

Který puntík ukazuje, kde žiju? Zakroužkuj ho a udělej puntík tam, kde žiješ ty. Je to od Madagaskaru daleko?

Děti, najděte obrázek

Dokážeš najít tyto obrázky v časopise? Popiš svými slovy, co na nich je.

 ODPOVĚDI

  1. Na obrázku by mělo být 10 malomocných, ne 11.
  2. Malomocní v této zprávě byli pouze muži.
  3. Muž, který se vrátil, „padl na tvář u Ježíšových nohou a děkoval mu“.
  4. 24 000.
  5. B.