Přejít k článku

Co Bible říká o homosexualitě?

Co Bible říká o homosexualitě?

Co říká Bible

 Když Bůh stvořil lidi, jeho záměrem bylo, aby spolu sexuálně žili jen v rámci manželství mezi mužem a ženou. (1. Mojžíšova 1:27, 28; 3. Mojžíšova 18:22; Přísloví 5:18, 19) Sex mimo takové manželství Bible odsuzuje, ať už jde o praktiky homosexuální, nebo heterosexuální. (1. Korinťanům 6:18) Patří k tomu soulož, hlazení pohlavních orgánů druhé osoby a také orální nebo anální sex.

 Bible sice neschvaluje homosexuální jednání, ale na druhou stranu neomlouvá homofobii neboli nenávist vůči homosexuálům. Křesťanům je naopak řečeno: „S každým jednejte s úctou.“ (1. Petra 2:17, Slovo na cestu)

 Může se člověk jako homosexuál narodit?

V Bibli se výslovně nepíše, zda jsou homosexuální sklony vrozené, nebo ne. Uvádí se v ní ale, že jsme se všichni narodili se sklonem jednat proti Božím přikázáním. (Římanům 7:21–25) I když se v ní nerozebírá, jakou mají homosexuální touhy příčinu, homosexuální chování je v ní zakázáno.

 Jak může někdo, koho přitahuje stejné pohlaví, dělat radost Bohu.

Bible říká: „Nenechte se ovládat svým tělem. Umrtvěte každou touhu po nesprávném sexu.“ (Kolosanům 3:5, Contemporary English Version) Jestliže má člověk umrtvovat nesprávné touhy, které vedou k nesprávnému jednání, musí mít pod kontrolou své myšlení. Pokud pravidelně sytí svou mysl čistými myšlenkami, je pro něj snadnější nesprávným touhám odolávat. (Filipanům 4:8; Jakub 1:14, 15) Ze začátku to může být velký boj, ale postupně je to čím dál snadnější. Bůh nám slibuje, že nám pomůže, abychom byli „obnoveni v síle, která podněcuje [naši] mysl“. (Efezanům 4:22–24)

 Stejný boj podstupují miliony lidí, kteří mají heterosexuální touhy a chtějí se řídit biblickými měřítky. Například ti, kdo jsou sami a mají jenom malou šanci se oženit nebo vdát, nebo ti, kdo mají manželského partnera, který není schopný sexuálního soužití, se rozhodli, že budou své sexuální touhy ovládat a nepodlehnou žádnému pokušení, se kterým se setkají. Mohou být šťastní a totéž platí i o lidech, které přitahuje stejné pohlaví, ale kteří si skutečně přejí mít Boží přízeň. (5. Mojžíšova 30:19)