Přejít k článku

Vyjadřuje se Bible ke sňatkům osob stejného pohlaví?

Vyjadřuje se Bible ke sňatkům osob stejného pohlaví?

Co říká Bible

 Pravidla pro manželství náš stvořitel ustanovil dlouho před tím, než to začaly dělat lidské vlády. V úvodní knize Bible je napsáno: „Muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky a stanou se jedním tělem.“ (1. Mojžíšova 2:24) Jak uvádí publikace Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words, hebrejské slovo pro „manželku“ označuje „lidskou bytost ženského rodu“. Ježíš potvrdil, že manželství je svazek, který by měl spojovat „muže a ženu“. (Matouš 19:4)

 Božím záměrem tedy bylo, aby se manželství stalo trvalým a důvěrným spojením muže a ženy. Jsou totiž stvořeni tak, aby byli schopni vzájemně uspokojovat své citové, duchovní a sexuální potřeby a touhy a společně pečovat o děti.