Přísloví 5:1–23

  • Varování před nemravnou ženou (1–14)

  • Raduj se se svou manželkou (15–23)

5  Můj synu, věnuj pozornost mé moudrosti,naslouchej* tomu, co říkám o dobrém úsudku.+   Budeš tak střežit svou schopnost přemýšleta svými rty opatrovat poznání.+   Vždyť rty hříšné* ženy jsou sladké jako med+a její ústa jsou hladší než olej.+   Nakonec je ale hořká jako pelyněk+a ostrá jako dvojsečný meč.+   Její nohy sestupují ke smrti,její kroky vedou přímo do hrobu.*   O stezce života nepřemýšlí,bloudí na své cestě, jde, ani neví kam.   Proto mi, synové, naslouchejtea neodvracejte se od toho, co říkám.   Drž se od ní daleko,nepřibližuj se ke vchodu do jejího domu,+   abys u druhých neztratil dobré jméno+a po zbytek života netrpěl,+ 10  aby z toho, co jsi získal,* nežili cizí lidé+a to, pro co jsi tvrdě pracoval, neskončilo v domě cizince. 11  Jinak budeš na konci života naříkat,až tě opustí síla a tvé tělo zchřadne.+ 12  Řekneš: „Proč jsem nenáviděl ukázňování? Proč mé srdce opovrhovalo káráním? 13  Neposlouchal jsem ty, kdo mě poučovali,nevěnoval jsem pozornost svým učitelům. 14  Před zraky celého sboru*jsem se dostal na pokraj úplné zkázy.“+ 15  Pij vodu ze své nádrže,*čerstvou vodu ze své studny.+ 16  Mají se tvé prameny rozlévat ven,tvé proudy vody po náměstích?+ 17  Ať patří jen tobě,neděl se o ně s cizími lidmi.+ 18  Ať je tvé zřídlo* požehnanéa raduj se s manželkou svého mládí,+ 19  líbeznou laní a půvabnou kozorožicí.+ Její prsa ať tě stále vzrušují,*její láska ať tě stále okouzluje.+ 20  Proč by ses, můj synu, měl nechat okouzlit hříšnou* ženoua objímat ňadra nemravné ženy?*+ 21  Vždyť Jehova má před očima cesty člověka,sleduje všechny jeho stezky.+ 22  Ničemu polapí jeho provinění,chytí se do provazů svého hříchu.+ 23  Zemře, protože se nenechal ukáznit,sejde z cesty kvůli své velké hlouposti.

Poznámky

Dosl. „nakloň ucho k“.
Dosl. „cizí“. Viz Př 2:16.
Nebo „šeolu“, tj. obrazného hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „z tvé síly“.
Dosl. „uprostřed shromáždění a sboru“.
Nebo „cisterny“.
Nebo „zdroj vody“.
Nebo „opájejí“.
Dosl. „cizí“. Viz Př 2:16.
Dosl. „cizinky“. Viz Př 2:16.