Salmo 124:1-8

Usa ka Awit sa Pagtungas. Iya ni David. 124  “Kon dili pa si Jehova dapig kanamo,”+Pasultiha karon ang Israel,+   “Kon dili pa si Jehova dapig kanamo+Sa dihang ang mga tawo mitindog batok kanamo,+   Nan gilamoy na unta nila kami nga buhi,+Sa dihang ang ilang kasuko misilaob batok kanamo.+   Nan gibanlas na unta kami sa katubigan,+Gilapawan na unta sa baha ang among kalag.+   Nan gilapawan na unta ang among kalagSa mga tubig sa pagkamapangahason.+   Dalayegon si Jehova, nga wala magtugyan kanamo+Ingon nga tukbonon sa ilang mga ngipon.+   Ang among kalag sama sa usa ka langgam nga nakalingkawas+Gikan sa bitik sa mga manglilit-ag.+Ang bitik nabungkag,+Ug kami nakaikyas.+   Ang among tabang anaa sa ngalan ni Jehova,+Ang Magbubuhat sa langit ug sa yuta.”+

Mga Footnote