Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) октјабр 2013

Бу сајда хилгәтин Халигин гүдрәтиндән вә мүдриклијиндән хәбәр вердији арашдырылыр. Орадан һәмчинин Исанын дуасына мүвафиг неҹә даврана биләҹәјимизи өјрәнирик.

Онлар өзләрини көнүллү олараг тәгдим едирләр. Филиппиндә

Бәзиләрини ишдән чыхмаға, әшјаларыны сатмаға вә Филиппинин тәләбат олан әразиләринә көчмәјә нәјин тәшвиг етдији һагда өјрән.

Хилгәт Халигдән хәбәр верир

Башгаларына Јарадан һаггында һәгигәти анламаға неҹә көмәк етмәји, һәмчинин Она иманымызы неҹә мөһкәмләндирә биләҹәјимизи өјрәнин.

Јеһова Аллаһын гуллары олун

Биз Шејтанын гулу олмамаг үчүн нә едә биләрик? Јеһоваја гул кими сәдагәтлә хидмәт етмәклә һансы хејир-дуалары алмаг олар?

LIFE STORY

Јеһоваја ҝүвәнмәк хејир-дуалар ҝәтирир

Малком вә Грејс Ален ајры-ајрылыгда һәр бири 75 илдән чох Јеһоваја хидмәт едибләр. Онларын һәјат нүмунәсиндән Јеһованын Она архалананлары хејир-дуаландырдығыны өјрәндикләрини ҝөрмәк олар.

Левилиләрин дуасындан нә өјрәнирик?

Левилиләрин дуасындан нә өјрәнирик? Дуаларымызы неҹә даһа мәналы едә биләрик?

Иса Мәсиһин дуасына мүвафиг давранын

Дуа едәркән Иса өз истәкләрини јох, Аллаһын ирадәсини биринҹи јерә гојурду. Биз онун дуасына мүвафиг неҹә даврана биләрик?

Инсанлары хәбәрдар етмәк үчүн даһа чох сәј ҝөстәрин

Бәзиләринин ҝүн әрзиндә растлашдығы адамлара шаһидлик етмәк үчүн һәр фүрсәтдән неҹә истифадә етдикләрини өјрәнин.