Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Sagot sa mga Tanong sa Bibliya

Sagot sa mga Tanong sa Bibliya

Paano tayo nakikinabang sa kamatayan ni Jesus?

Nang lalangin ng Diyos ang tao, nais niyang mabuhay sila magpakailanman sa lupa nang hindi magkakasakit o mamamatay. Pero sumuway ang unang taong si Adan sa Maylalang at naiwala niya ang pag-asang mabuhay magpakailanman. Dahil mga inapo tayo ni Adan, nagmana tayo ng kamatayan. (Roma 5:8, 12; 6:23) Isinugo ng tunay na Diyos, si Jehova, ang kaniyang Anak, si Jesus, sa lupa upang mamatay at tubusin ang naiwala ni Adan.—Basahin ang Juan 3:16.

Namatay si Jesus upang maging posible ang buhay na walang hanggan para sa mga tao. Naiisip mo ba kung ano ang magiging buhay sa lupa sa panahong iyon?

Dahil sa kamatayan ni Jesus, naging posible ang kapatawaran ng ating mga kasalanan at ang buhay na walang hanggan. Inilalarawan ng Bibliya ang magiging buhay sa lupa kapag hindi na tayo tatanda, magkakasakit, at mamamatay.—Basahin ang Isaias 25:8; 33:24; Apocalipsis 21:4, 5.

Paano natin dapat alalahanin ang kamatayan ni Jesus?

Noong gabi bago siya mamatay, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya na alalahanin ang kaniyang kamatayan sa pamamagitan ng isang simpleng seremonya. Ang gayong pag-alaala sa kamatayan ni Jesus taun-taon ay tumutulong sa atin na pag-isipan kung gaano kamahal ni Jesus at ni Jehova ang mga tao.—Basahin ang Lucas 22:19, 20; 1 Juan 4:9, 10.

Sa taóng ito, ang Memoryal ng kamatayan ni Jesus ay papatak sa Abril 14, Lunes, pagkalubog ng araw. Ikaw ay iniimbitahang dumalo kasama ng mga Saksi ni Jehova sa inyong lugar.—Basahin ang Roma 1:11, 12.