Bilang 9:1-23

9  At nagsalita si Jehova kay Moises sa ilang ng Sinai nang ikalawang taon ng kanilang paglabas mula sa lupain ng Ehipto, noong unang buwan,+ na sinasabi:  “Ihahanda ngayon ng mga anak ni Israel ang haing pampaskuwa+ sa takdang panahon nito.+  Sa ikalabing-apat na araw ng buwang ito sa pagitan ng dalawang gabi+ ay ihahanda ninyo iyon sa takdang panahon nito. Ayon sa lahat ng batas nito at sa lahat ng karaniwang pamamaraan nito ay ihahanda ninyo iyon.”+  Sa gayon ay nagsalita si Moises sa mga anak ni Israel upang ihanda ang haing pampaskuwa.  At inihanda nila ang haing pampaskuwa noong unang buwan, nang ikalabing-apat na araw ng buwan sa pagitan ng dalawang gabi, sa ilang ng Sinai. Ayon sa lahat ng iniutos ni Jehova kay Moises, gayon ang ginawa ng mga anak ni Israel.+  At may mga lalaking naging marumi dahil sa kaluluwa ng tao+ anupat hindi nila naihanda ang haing pampaskuwa nang araw na iyon. Kaya humarap sila kay Moises at kay Aaron nang araw na iyon.+  At sinabi ng mga lalaking iyon sa kaniya: “Kami ay marurumi dahil sa kaluluwa ng isang tao. Bakit kami pipigilan sa paghaharap ng handog+ kay Jehova sa takdang panahon nito sa gitna ng mga anak ni Israel?”  Dito ay sinabi ni Moises sa kanila: “Tumayo kayo riyan, at pakikinggan ko kung ano ang iuutos ni Jehova may kinalaman sa inyo.”+  At nagsalita si Jehova kay Moises, na sinasabi: 10  “Salitain mo sa mga anak ni Israel, na sinasabi, ‘Bagaman ang sinumang tao sa inyo o sa inyong mga salinlahi ay maging marumi dahil sa isang kaluluwa+ o naglalakbay sa malayo, siya rin ay maghahanda ng haing pampaskuwa para kay Jehova. 11  Sa ikalawang buwan,+ sa ikalabing-apat na araw sa pagitan ng dalawang gabi ay ihahanda nila iyon. Kakainin nila iyon na may mga tinapay na walang pampaalsa at mapapait na gulay.+ 12  Huwag silang magtitira ng anumang bahagi niyaon hanggang sa umaga,+ at huwag nilang babaliin ang alinmang buto niyaon.+ Ayon sa buong batas ng paskuwa ay ihahanda nila iyon.+ 13  Ngunit kapag ang taong iyon ay malinis o hindi naglalakbay at nagpabaya sa paghahanda ng haing pampaskuwa, ang kaluluwang iyon ay lilipulin mula sa kaniyang bayan,+ sapagkat ang handog kay Jehova ay hindi niya inihandog sa takdang panahon nito. Dahil sa kaniyang kasalanan ay mananagot ang taong iyon.+ 14  “‘At kung ang isang naninirahang dayuhan ay makikipanirahan sa inyo bilang dayuhan, siya rin naman ay maghahanda ng haing pampaskuwa para kay Jehova.+ Ayon sa batas ng paskuwa at ayon sa karaniwang pamamaraan nito ay gayon niya gagawin.+ Magkakaroon ng iisang batas para sa inyo, kapuwa para sa naninirahang dayuhan at para sa katutubo sa lupain.’”+ 15  At nang araw na itayo ang tabernakulo+ ay tinakpan ng ulap ang tabernakulo ng tolda ng Patotoo,+ ngunit sa kinagabihan yaong waring apoy+ ay nanatili sa ibabaw ng tabernakulo hanggang sa kinaumagahan. 16  Ganiyan ang palaging nangyayari: Tinatakpan iyon ng ulap kung araw, at ng anyo ng apoy kung gabi.+ 17  At kailanma’t ang ulap ay pumapailanlang mula sa ibabaw ng tolda, kaagad namang lumilisan ang mga anak ni Israel pagkatapos niyaon,+ at sa dakong tinitigilan ng ulap ay doon nagkakampo ang mga anak ni Israel.+ 18  Sa utos ni Jehova ay lumilisan ang mga anak ni Israel, at sa utos ni Jehova ay nagkakampo sila.+ Sa lahat ng mga araw ng pagtigil ng ulap sa ibabaw ng tabernakulo ay nananatili silang nagkakampo. 19  At kapag tumagal ang pananatili ng ulap sa ibabaw ng tabernakulo nang maraming araw, tinutupad din ng mga anak ni Israel ang kanilang katungkulan kay Jehova na huwag silang lumisan.+ 20  At kung minsan ay nananatili ang ulap nang ilang araw sa ibabaw ng tabernakulo. Sa utos+ ni Jehova ay nananatili silang nagkakampo, at sa utos ni Jehova ay lumilisan sila. 21  At kung minsan ay nananatili ang ulap+ mula sa gabi hanggang sa kinaumagahan; at ang ulap ay pumapaitaas sa kinaumagahan, at lumilisan sila. Sa araw man o sa gabi pumaitaas ang ulap, sila ay lumilisan.+ 22  Dalawang araw man o isang buwan o maraming araw na tumagal ang pananatili ng ulap sa ibabaw ng tabernakulo kapag tumitigil sa ibabaw nito, ang mga anak ni Israel ay nananatiling nagkakampo at hindi lumilisan, ngunit kapag pumapaitaas ito ay lumilisan sila.+ 23  Sa utos ni Jehova ay nagkakampo sila, at sa utos ni Jehova ay lumilisan sila. Tinutupad nila ang kanilang katungkulan+ kay Jehova sa utos ni Jehova sa pamamagitan ni Moises.+

Talababa