ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

คำนำ

คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​ถ้อย​คำ​ของ​พระเจ้า​ที่​เขียน​ขึ้น​เพื่อ​ติด​ต่อ​กับ​เรา​ทุก​คน เรา​ต้อง​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​เพื่อ​จะ​รู้​จัก​พระองค์​ผู้​ที่​แต่ง​หนังสือ​นี้ (ยอห์น 17:3; 2 ทิโมธี 3:16) ใน​หนังสือ​นี้ พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​บอก​ให้​รู้​ว่า​พระองค์​มี​จุด​ประสงค์​อย่าง​ไร​สำหรับ​มนุษย์​และ​โลก—ปฐมกาล 3:15; วิวรณ์ 21:3, 4

คัมภีร์​ไบเบิล​มี​ผล​กระทบ​ต่อ​ชีวิต​ผู้​คน​มาก​กว่า​หนังสือ​เล่ม​ไหน ๆ ใน​โลก​นี้ คัมภีร์​ไบเบิล​กระตุ้น​เรา​ให้​เลียน​แบบ​ความ​รัก ความ​เมตตา และ​ความ​สงสาร​ของ​พระ​ยะโฮวา พระ​คัมภีร์​ให้​ความ​หวัง​และ​ช่วย​คน​เรา​ให้​อด​ทน​ได้​แม้​ต้อง​เจอ​ความ​ทุกข์​ที่​หนัก​ที่​สุด​ก็​ตาม หนังสือ​เล่ม​นี้​ยัง​บอก​ให้​รู้​ด้วย​ว่า​มี​อะไร​บ้าง​ใน​โลก​นี้​ที่​ไม่​ได้​เป็น​ไป​ตาม​ความ​ประสงค์​ที่​สมบูรณ์​ของ​พระเจ้า—สดุดี 119:105; ฮีบรู 4:12; 1 ยอห์น 2:15-17

ตอน​แรก คัมภีร์​ไบเบิล​เขียน​ขึ้น​ใน​ภาษา​ฮีบรู อาราเมอิก และ​กรีก ต่อ​มา มี​การ​แปล​เป็น​ภาษา​ต่าง ๆ ทั้ง​แบบ​ครบ​ชุด​และ​บาง​ส่วน​มาก​กว่า 3,000 ภาษา จน​ถึง​ตอน​นี้ คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​หนังสือ​ที่​มี​การ​แปล​และ​แจก​จ่าย​มาก​ที่​สุด​ใน​ประวัติศาสตร์ ซึ่ง​ไม่​ใช่​เรื่อง​ที่​น่า​แปลก​ใจ เพราะ​คัมภีร์​ไบเบิล​พยากรณ์​ว่า “จะ​มี​การ​ประกาศ​ข่าว​ดี​เรื่อง​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า [ข่าวสาร​สำคัญ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล] ไป​ทั่ว​โลก เพื่อ​ให้​คน​ทุก​ชาติ​มี​โอกาส​ได้​ยิน แล้ว​จุด​จบ​ก็​จะ​มา​ถึง”—มัทธิว 24:14

เมื่อ​คำนึง​ถึง​ความ​สำคัญ​ของ​ข่าวสาร​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล เรา​มี​ความ​ตั้งใจ​ที่​จะ​จัด​ทำ​ฉบับ​แปล​ที่​ไม่​เพียง​ถ่ายทอด​ข้อ​ความ​ที่​ตรง​กับ​ต้น​ฉบับ​อย่าง​ซื่อ​สัตย์​เท่า​นั้น แต่​ยัง​ใช้​สำนวน​ภาษา​ที่​ชัดเจน​และ​เข้าใจ​ง่าย​ด้วย ภาค​ผนวก​หัวข้อ “หลัก​ใน​การ​แปล​คัมภีร์​ไบเบิล” “ลักษณะ​เด่น​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​นี้” และ “คัมภีร์​ไบเบิล​ตก​ทอด​มา​ถึง​เรา​ได้​อย่าง​ไร?” จะ​อธิบาย​ว่า​พระ​คัมภีร์​ฉบับ​แปล​นี้​มี​หลัก​ใน​การ​แปล​อย่าง​ไร​และ​มี​ลักษณะ​เด่น​อะไร​บ้าง

คน​ที่​รัก​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​และ​นมัสการ​พระองค์​ต้องการ​อ่าน​ถ้อย​คำ​ของ​พระเจ้า​ที่​มี​การ​แปล​อย่าง​ถูก​ต้อง​และ​เข้าใจ​ง่าย (1 ทิโมธี 2:4) ดัง​นั้น เรา​จึง​จัด​ทำ​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​นี้​ขึ้น​ใน​ภาษา​ไทย ซึ่ง​ตรง​กับ​ความ​ตั้งใจ​ของ​เรา​ที่​จะ​แปล​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ เป็น​ภาษา​ต่าง ๆ ให้​มาก​ที่​สุด ผู้​อ่าน​ที่​รัก เรา​อธิษฐาน​และ​หวัง​เป็น​อย่าง​ยิ่ง​ว่า คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​นี้​จะ​เป็น​ประโยชน์​สำหรับ​คุณ ใน​ขณะ​ที่​คุณ​พยายาม ‘เสาะ​หา​พระเจ้า . . . และ​ก็​จะ​พบ​พระองค์’—กิจการ 17:27

คณะ​กรรมการ​การ​แปล​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่