Zekaria 4:1-14

4  Na malaika aliyekuwa akisema nami akarudi na kuniamsha, kama mtu anayeamshwa kutoka katika usingizi.+  Ndipo akaniambia: “Unaona nini?”+ Basi nikasema: “Nimeona, na tazama! kuna kinara cha taa, chote ni cha dhahabu,+ na bakuli liko juu yake. Na taa zake saba ziko juu yake, ndiyo, saba;+ na taa zilizo juu yake zina mirija saba.  Na kuna mizeituni miwili kando yake,+ mmoja upande wa kuume wa bakuli na mwingine upande wake wa kushoto.”  Ndipo nikamuuliza malaika aliyekuwa akisema nami: “Vitu hivi vinamaanisha nini, bwana wangu?”+  Basi malaika aliyekuwa akisema nami akajibu na kuniambia: “Je, kweli wewe hujui maana ya vitu hivi?” Ndipo nikasema: “Sijui, bwana wangu.”+  Basi akajibu na kuniambia: “Hili ndilo neno la Yehova kwa Zerubabeli, akisema, “Si kwa jeshi,+ wala kwa nguvu,+ bali kwa roho yangu,”+ Yehova wa majeshi amesema.  Wewe ni nani, Ee mlima mkubwa?+ Utakuwa nchi tambarare mbele ya Zerubabeli.+ Naye ataleta jiwe la juu kabisa.+ Nalo litapaaziwa sauti:+ “Linavutia kama nini! Linavutia kama nini!” ’ ”+  Kisha neno la Yehova likaendelea kunijia, likisema:  “Mikono ya Zerubabeli ndiyo imeweka msingi wa nyumba hii,+ na mikono yake mwenyewe itaikamilisha.+ Nanyi mtajua ya kuwa Yehova wa majeshi amenituma kwenu ninyi.+ 10  Kwa maana ni nani ameidharau siku ya mambo madogo?+ Nao watafurahi+ na kuona timazi mkononi mwa Zerubabeli. Haya saba ndiyo macho ya Yehova.+ Yanaenda huku na huku duniani kote.”+ 11  Nami nikamjibu, nikamwambia: “Hii mizeituni miwili upande wa kuume wa kinara cha taa na upande wake wa kushoto inamaanisha nini?”+ 12  Kisha nikamjibu, nikamwambia mara ya pili: “Yale mafungu mawili ya matawi ya mizeituni ambayo, kwa njia ya mifereji miwili ya dhahabu, yanamimina umajimaji wa dhahabu kutoka ndani yake ni nini?” 13  Basi akaniambia: “Je, kweli wewe hujui maana ya vitu hivi?” Ndipo nikasema: “Sijui, bwana wangu.”+ 14  Ndipo akasema: “Hawa ndio wale watiwa-mafuta+ wawili wanaosimama kando ya Bwana wa dunia yote.”+

Maelezo ya Chini