Zekaria 5:1-11

5  Ndipo nikainua tena macho yangu nikaona; na tazama! kitabu cha kukunjwa+ kinachoruka.  Basi akaniuliza: “Unaona nini?”+ Nami nikasema: “Naona kitabu cha kukunjwa kinachoruka, urefu wake ni mikono 20, na upana wake ni mikono 10.”  Ndipo akaniambia: “Hii ndiyo laana inayotoka kwenda juu ya uso wa dunia yote,+ kwa sababu kila mtu anayeiba,+ kulingana na hiyo, upande huu, hakupewa adhabu; na kila mtu anayefanya kiapo rasmi,+ kulingana na hiyo, upande ule mwingine,+ hakupewa adhabu.  ‘Nimeifanya hiyo iende,’ asema Yehova wa majeshi, ‘nayo itaingia katika nyumba ya mwizi na katika nyumba ya mtu anayefanya kiapo rasmi katika jina langu kwa uwongo;+ nayo itakaa katikati ya nyumba yake na kuiangamiza pamoja na mbao zake na mawe yake.’ ”+  Ndipo malaika aliyekuwa akisema nami akatokea na kuniambia: “Tafadhali, inua macho yako, uone ni kitu gani hiki kinachotoka kwenda.”  Basi nikasema: “Ni nini hicho?” Naye akasema: “Hiki ndicho kipimo cha efa kinachotoka kwenda.” Naye akaendelea kusema: “Hii ndiyo sura yao katika dunia yote.”  Na tazama! kifuniko cha mviringo cha madini ya risasi kiliinuliwa; na tazama, mwanamke fulani amekaa ndani ya efa hiyo.  Basi akasema: “Huyu ni Uovu.” Naye akamtupa mwanamke huyo tena ndani ya ile efa,+ halafu akatupa kifuniko kile cha risasi juu ya mdomo wa ile efa.  Ndipo nikainua macho yangu na kuona, na tazama, kulikuwa na wanawake wawili wakija, na upepo ulikuwa katika mabawa yao. Nao walikuwa na mabawa kama mabawa ya korongo. Nao hatua kwa hatua wakainua ile efa kati ya dunia na mbingu. 10  Basi nikamwambia malaika aliyekuwa akisema nami: “Wanaipeleka wapi efa hii?” 11  Naye akaniambia: “Wanaenda kumjengea+ mwanamke huyo nyumba katika nchi ya Shinari;+ nayo itafanywa imara, naye atawekwa hapo katika mahali pake anapopaswa kuwa.”

Maelezo ya Chini