Zekaria 2:1-13

2  Nami nikainua macho yangu nikaona; na tazama! kulikuwa na mtu, naye alikuwa na kamba ya kupimia+ mkononi mwake.  Basi nikasema: “Unaenda wapi?” Naye akaniambia: “Kupima Yerusalemu, ili kuona jinsi upana wake ulivyo na jinsi urefu wake ulivyo.”+  Na tazama! malaika aliyekuwa akisema nami akatoka, na kulikuwa na malaika mwingine akitoka kwenda kukutana naye.  Ndipo akamwambia: “Kimbia, useme na yule kijana pale, umwambie, “ ‘Yerusalemu litakaliwa na watu+ kama nchi ya mashambani iliyo wazi, kwa sababu ya wingi wa watu na wanyama wa kufugwa walio ndani yake.+  Nami mwenyewe nitakuwa kwake,” asema Yehova, “ukuta wa moto kuzunguka pande zote,+ nami nitakuwa utukufu ndani yake.” ’ ”+  “Haya! Haya! Ikimbieni basi, nchi ya kaskazini,”+ asema Yehova. “Maana nimewatawanya ninyi kotekote kuelekea pepo nne za mbingu,”+ asema Yehova.  “Haya, Sayuni!+ Ponyoka, wewe unayekaa na binti Babiloni.+  Kwa maana Yehova wa majeshi amesema hivi, ‘Baada ya utukufu+ amenituma kwa mataifa yaliyokuwa yakiwapora ninyi;+ kwa maana yeye anayewagusa ninyi+ anaigusa mboni ya jicho langu.+  Maana tazama, ninatikisa mkono wangu juu yao,+ nao watakuwa nyara kwa watumwa wao.’+ Nanyi mtajua ya kwamba Yehova wa majeshi amenituma mimi.+ 10  “Paaza sauti na kushangilia, Ee binti Sayuni;+ kwa maana mimi naja,+ nami nitakaa katikati yako,”+ asema Yehova. 11  “Na mataifa mengi yatajiunga na Yehova siku hiyo,+ nao watakuwa watu wangu;+ nami nitakaa katikati yako.” Nawe utajua kwamba Yehova wa majeshi amenituma kwako.+ 12  Na Yehova atamiliki Yuda iwe fungu lake katika nchi takatifu,+ naye atalichagua Yerusalemu tena.+ 13  Nyamazeni, watu wote, mbele za Yehova,+ kwa maana ameamka+ kutoka katika makao yake matakatifu.+

Maelezo ya Chini