Zekaria 3:1-10

3  Naye akanionyesha Yoshua+ kuhani mkuu akiwa amesimama mbele ya malaika wa Yehova, naye Shetani+ akiwa amesimama kwenye mkono wake wa kuume ili kumpinga.+  Kisha malaika+ wa Yehova akamwambia Shetani: “Yehova akukemee,+ Ee Shetani, ndiyo, Yehova akukemee, yeye ambaye analichagua Yerusalemu!+ Je, huyu si kipande cha mti kilichonyakuliwa kutoka motoni?”+  Yoshua naye alikuwa amevaa mavazi machafu+ akiwa amesimama mbele ya malaika.  Ndipo akajibu na kuwaambia wale waliosimama mbele yake: “Mvueni mavazi hayo machafu.” Naye akaendelea kumwambia: “Ona, nimekuondolea kosa lako,+ nawe umevikwa kanzu za fahari.”+  Basi nikasema: “Na wamvike kilemba safi kichwani pake.”+ Nao wakaweka kilemba hicho safi kichwani pake na kumvika mavazi; naye malaika wa Yehova alikuwa amesimama karibu.  Ndipo malaika wa Yehova akaanza kumtolea Yoshua ushahidi, akisema:  “Yehova wa majeshi amesema hivi, ‘Ukitembea katika njia zangu, nawe ukishika wajibu wangu,+ basi wewe ndiye utakayeihukumu nyumba yangu+ na kuzitunza nyua zangu pia; nami nitakupa uhuru wa kuingia katikati ya hawa wanaosimama karibu.’  “ ‘Tafadhali sikia, Ee Yoshua kuhani mkuu, wewe pamoja na wenzako wanaoketi mbele yako, kwa maana wao ni watu wanaotumika kuwa ishara;+ kwa maana, tazama, mimi namleta ndani Chipukizi+ mtumishi wangu!+  Kwa maana tazama! jiwe+ ambalo nimeweka mbele ya Yoshua! Juu ya jiwe hilo moja kuna macho saba.+ Tazama, mimi ninachora mchoro wake,’+ asema Yehova wa majeshi, ‘nami nitaondolea mbali kosa la nchi hiyo katika siku moja.’+ 10  “ ‘Katika siku hiyo,’ asema Yehova wa majeshi, ‘Mtaitana mtu na mwenzake, mkiwa chini ya mzabibu na mkiwa chini ya mtini.’ ”+

Maelezo ya Chini