Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Livet i det återställda paradiset

Livet i det återställda paradiset

JESUS var övertygad om att de som har dött kan få livet tillbaka, och han sade till sina lärjungar att det skulle bli en verklighet. Han sade till dem att de skulle få evigt liv ”i återskapelsen”. Vad menade Jesus när han sade ”i återskapelsen”? (Matteus 19:25–29)

Enligt parallellskildringen som skrevs av Lukas sade Jesus att hans lärjungar skulle få evigt liv ”i den kommande tingens ordning”. (Lukas 18:28–30) Varför talar Bibeln om ”den kommande tingens ordning” som synonymt med ”återskapelsen”?

Det är tydligtvis för att betona att Jehova Gud skall se till att hans ursprungliga avsikt förverkligas, dvs. att människor får leva för evigt i ett paradis på jorden. Människor kommer att bli fullkomliga, precis som Adam och Eva var innan de syndade. I ”den kommande tingens ordning” kommer det alltså att bli en ”återskapelse” av de förhållanden som fanns i Edens trädgård.

Hur jorden skall bli ett paradis igen

När Jesus var på jorden lärde han sina efterföljare att be om den regering Gud skall använda för att återställa goda förhållanden på jorden. Han sade att vi skulle be: ”Låt ditt kungarike komma. Låt din vilja ske, så som i himlen så också på jorden.” (Matteus 6:10) Gud har förordnat sin Son som härskare i det här kungariket, den regering som skall genomföra Guds avsikt och se till att hela jorden blir ett paradis.

Jorden skall bli fullständigt återställd, ett paradis, som den var innan de första människorna syndade

Så här säger Bibeln om Jesus Kristus, som Gud har förordnat som härskare: ”Ett barn har fötts åt oss, en son har getts åt oss; och det furstliga herradömet skall vila på hans skuldra. Och hans namn skall vara ... Fredsfurste. På det furstliga herradömets utbredning och på freden skall det inte vara någon ände.” (Jesaja 9:6, 7) Men hur skall denna regering med Kristus som härskare genomföra Guds vilja?

Bibeln ger svaret: ”I dessa kungars dagar skall himlens Gud upprätta ett kungarike [det furstliga herradömet] som aldrig skall fördärvas. Och kungariket skall inte överlåtas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa kungariken, men självt skall det bestå för oöverskådliga tider.” (Daniel 2:44)

Nästa uppslag visar några exempel på hur livet på jorden kommer att bli när paradiset är återställt, dvs. i ”återskapelsen”, när Guds Son styr som ”furste” i sin Faders kungarike.

Hur livet på jorden kommer att bli

En uppståndelse för de döda

”Den stund kommer då alla som är i minnesgravarna skall höra hans röst och komma ut.” (Johannes 5:28, 29)

”Det skall ske en uppståndelse för både de rättfärdiga och de orättfärdiga.” (Apostlagärningarna 24:15)

Inga sjukdomar, inget åldrande och ingen död

”Då skall de blindas ögon öppnas, och de dövas öron skall höra. Då skall den halte klättra som en hjort, och den stummes tunga skall ropa högt av glädje.” (Jesaja 35:5, 6)

”Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer. Det som en gång var är borta.” (Uppenbarelseboken 21:3, 4)

Gott om mat

”Jorden skall ge sin avkastning. Gud, vår Gud, skall välsigna oss.” (Psalm 67:6)

”Det skall bli fullt med brödsäd på jorden, på bergens topp skall det vara ett överflöd.” (Psalm 72:16)

Bra bostäder och meningsfullt arbete åt alla

”De skall bygga hus och bo i dem; och de skall plantera vingårdar och äta deras frukt. De skall inte bygga för att någon annan skall bo där; de skall inte plantera för att någon annan skall äta.” (Jesaja 65:21, 22)

Ingen brottslighet, inget våld och inga krig

”De ondskefulla skall utrotas från jorden.” (Ordspråksboken 2:22)

”De skall smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Nation skall inte lyfta svärd mot nation, och de skall inte mer lära sig att föra krig.” (Jesaja 2:4)

Fridfulla förhållanden, ingen fruktan

”De skall bo i trygghet, utan att någon skrämmer dem.” (Hesekiel 34:28)

”De skall inte göra skada eller vålla fördärv någonstans på mitt heliga berg; ty jorden skall vara full av kunskapen om Jehova, liksom vattenmassorna täcker havets botten.” (Jesaja 11:9)

Det kommer verkligen att bli underbart att leva under sådana här förhållanden, när alla på jorden älskar Gud och sina medmänniskor! (Matteus 22:37–39) Du kan vara helt övertygad om att allt som Gud har lovat kommer att uppfyllas då. ”Jag har sagt det”, säger Gud, ”jag genomför det också.” (Jesaja 46:11)

Det kanske finns mycket som du inte känner till om Jehova Gud och den nya värld han utlovar. Vilka bevis finns det för att den nya världen är nära? Hur kommer det att gå till när Guds kungarike ersätter alla nuvarande regeringar? Och vilka händelser kommer att leda fram till det? Jehovas vittnen hjälper dig gärna att hitta Bibelns svar på sådana frågor. (Mer information finns på sidan 32 i den här tidskriften.)

Människans långa väntan på en ny, rättfärdig värld är snart över. För de allra flesta människor som har dött är döden inte slutet. Det är möjligt för dem att få liv igen, och det är Guds vilja att de skall få det. Det finns verkligen något att hoppas på efter döden – ”det verkliga livet”, ”det som skall komma”. (1 Timoteus 4:8; 6:19)