Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Det finns något att hoppas på efter döden!

Det finns något att hoppas på efter döden!

I EN film för ett antal år sedan fick man se en ung man som stod och sörjde vid en grav. ”Mamma sade alltid att döden var en del av livet”, sade han. Och medan kameran zoomade in gravstenen tillade han: ”Jag önskar verkligen att det inte var så.”

Den repliken sammanfattar vad miljarder människor har känt när de har förlorat någon de älskar i döden. Döden är verkligen en fruktansvärd fiende. Men Gud lovar: ”Som den siste fienden skall döden göras till intet.” (1 Korinthierna 15:26) Men varför dör vi trots att vi verkar ha kapacitet att leva för evigt? Och hur skall döden tas bort?

Varför vi blir gamla och dör

Bibeln säger om Jehova Gud, vår Skapare: ”Fullkomligt är hans verk.” (5 Moseboken 32:4; Psalm 83:18) Den första människan, Adam,  skapades fullkomlig, och han hade möjligheten att leva för evigt i Edens trädgård, det hem som Gud skapade åt honom. (1 Moseboken 2:7–9) Varför förlorade Adam sitt hem i det jordiska paradiset, och varför blev han gammal och dog?

Enkelt uttryckt: Adam bröt mot befallningen att inte äta av frukten från ett särskilt träd. Gud hade klart och tydligt varnat Adam och talat om vad straffet skulle bli om han gjorde det: ”Du [skall] ovillkorligen dö.” (1 Moseboken 2:16, 17) Men eftersom Adam och hans hustru, Eva, valde att inte följa den befallningen, drev Gud ut dem ur Eden. Bibeln förklarar varför Gud handlade så snabbt: ”För att ... [Adam] inte skall räcka ut sin hand och ta frukt också av livets träd [i trädgården] och äta och leva [för evigt].” (1 Moseboken 3:1–6, 22)

Adam och Eva dog på grund av sin olydnad, men varför måste alla deras avkomlingar bli gamla och dö? Därför att de har ärvt synden från Adam, och synden har resulterat i att alla hans avkomlingar är ofullkomliga och dör. Bibeln förklarar: ”Synden kom in i världen genom en enda människa [Adam], och döden genom synden, och döden ... spred sig [på så sätt] till alla människor därför att de alla hade syndat.” (Romarna 5:12)

Ett framtida liv görs möjligt

Som vi läste tidigare ”skall döden göras till intet” – ja, den skall tas bort en gång för alla! (1 Korinthierna 15:26) Men hur skall det gå till? Bibeln förklarar det så här: ”Genom ett enda rättfärdiggörelseverk [har] följden för människor av alla slag blivit att de har förklarats rättfärdiga för liv.” (Romarna 5:18) Vad är det som gör det möjligt för människor att bli rättfärdiga i Guds ögon och få leva för evigt?

Det har blivit möjligt genom en anordning som Gud har gjort för att utplåna den synd som alla människor har ärvt från den första människan, Adam. Bibeln förklarar: ”Den gåva Gud ger är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre.” (Romarna 6:23) Jesus sade: ”Gud älskade världen [av människor] så mycket att han gav sin enfödde Son, för att var och en som utövar tro på honom inte skall bli tillintetgjord utan ha evigt liv.” (Johannes 3:16)

Tänk vilken djup kärlek Gud har till oss och vilken kärlek hans Son, Jesus Kristus, visade som led så mycket för vår skull. Aposteln Paulus skrev: ”Guds Son ... har älskat mig och har gett ut sig själv för mig.” (Galaterna 2:20) Men varför var Jesus den enda människa som kunde ”ge sin själ till en lösen” för oss och därigenom rädda oss från syndens dödliga följder? (Matteus 20:28)

Det var bara Jesus som kunde ge sin själ till en lösen, eftersom han är den enda människa som har fötts utan att ärva någon synd från den första människan, Adam. Hur kommer det sig? Därför att Jesu liv genom ett underverk överflyttades till jungfrun Marias livmoder från himlen. Och därför kunde också en ängel säga till Maria att hennes son skulle vara helig, Guds Son. (Lukas 1:34, 35) Det är också därför som Jesus kallas ”den siste Adam” och inte ärvde någon synd från ”den första människan, Adam”. (1 Korinthierna 15:45) Eftersom han var en syndfri människa kunde han ge sig själv som ”en motsvarande lösen”. Hans liv motsvarade  eller var likvärdigt med den första människans liv, den människa som till en början var fullkomlig och syndfri. (1 Timoteus 2:6)

Genom den här anordningen med en lösen gjorde Gud det möjligt för oss att få det som den förste Adam förlorade, nämligen evigt liv i ett paradis på jorden. Men för att få den här välsignelsen måste större delen av mänskligheten få liv på nytt. Vilket fantastiskt framtidshopp! Men är det inte för bra för att vara sant?

En grund för tro

Det behöver inte vara för svårt att tro att Jehova Gud, som skapat livet, har kraft att återskapa en person som en gång har levt. Tänk på vilken fantastisk möjlighet han gav den första kvinnan. Hon fick möjligheten att bli gravid och föda barn. ”Adam [hade] könsumgänge med sin hustru Eva”, och omkring nio månader senare föddes en fullt utvecklad minikopia av dem själva. (1 Moseboken 4:1) Det som hände inne i Evas livmoder när alla delarna av barnet formades och hamnade på rätt plats beskrivs fortfarande som ett underverk, något som övergår människans fattningsförmåga. (Psalm 139:13–16)

Vi kanske tycker att graviditeter och födslar är en självklar del av livet, eftersom det föds hundratusentals barn varje dag. Men många tycker ändå att det är en orimlig tanke att någon som har levt förut skulle kunna få liv igen. Vid ett tillfälle på Jesu tid när en ung flicka hade dött, sade Jesus till de sörjande att flickan bara sov. De ”började ... skratta hånfullt åt honom”, eftersom de visste att hon var död. Men Jesus talade till den döda flickan och sade: ”’Stig upp!’ Och med ens reste sig flickan upp och började gå omkring.” Det berättas vidare: ”Genast blev de [som var med] utom sig av stor glädje.” (Markus 5:39–43; Lukas 8:51–56)

När Jesu nära vän Lasarus hade dött bad Jesus att man skulle öppna graven. Marta, Lasarus syster, protesterade: ”Vid det här laget måste han lukta, för det är på fjärde dagen.” Men vilken glädje det blev när Jesus uppväckte Lasarus till liv igen! (Johannes 11:38–44) Det var många på den tiden som hörde talas om Jesu underverk. När Johannes döparen satt i fängelse berättade Johannes lärjungar för honom om Jesu gärningar och sade: ”Döda blir uppväckta.” (Lukas 7:22)

Ett nytt liv genom en uppståndelse

De som Jesus uppväckte blev ju så småningom sjuka och dog igen, så varför utförde han sådana underverk? Han gjorde det för att visa att det som den förste Adam hade förlorat – evigt liv i ett paradis på jorden – både kan och kommer att bli en verklighet. Vid de tillfällen då Jesus uppväckte människor visade han hur miljoner människor till slut skall ”ta jorden i besittning” och ”bo för evigt på den”. (Psalm 37:29)

Glädjande nog kan vi få vara bland dem som har den fantastiska möjligheten att leva för evigt, förutsatt att vi är hängivna Gud. Bibeln säger att ”gudhängivenhet ... har med sig ett löfte om livet nu och det som skall komma”. Det liv som skall komma kallas också ”det verkliga livet”. (1 Timoteus 4:8; 6:19)

I nästa artikel skall vi se närmare på hur det verkliga livet, det kommande livet i en rättfärdig ny värld, kommer att bli.