Första Timoteusbrevet 6:1–21

6  De som är slavar* ska respektera sina ägare fullt ut,+ så att Guds namn och lära inte smutskastas.+  Och de som har troende ägare får inte vara respektlösa mot dem, bara för att de är deras bröder. Tvärtom bör de tjäna så mycket villigare, eftersom det är deras medtroende och älskade bröder som får nytta av deras goda tjänst. Fortsätt att undervisa om detta och att ge de här förmaningarna.  Om någon lär ut en annan lära och inte instämmer i den sunda* vägledning+ som kommer från vår Herre Jesus Kristus eller i den undervisning som stämmer överens med gudhängivenhet,+  då är han stolt och självgod och förstår ingenting.+ Han är besatt* av diskussioner och ordstrider.+ Sådant leder till avund, konflikter, förtal,* misstro  och ständiga debatter om bagateller bland människor som är fördärvade i sinnet+ och inte längre förstår sanningen och som menar att gudhängivenhet är ett sätt att uppnå personliga fördelar.+  Och det är sant, det är en stor fördel att vara hängiven Gud+ om man samtidigt är förnöjsam.  Vi tog inte med oss något när vi kom till världen, och vi kan inte ta med oss något härifrån.+  Så har vi mat och kläder* ska vi vara nöjda med det.+  Men de som går in för att bli rika ger efter för frestelser och fångas i en fälla.+ De faller offer för många av de oförnuftiga och skadliga begär som drar ner människor i undergång och fördärv.+ 10  Kärleken till pengar är nämligen en rot till allt ont, och genom att utveckla en sådan kärlek har några kommit bort från tron och orsakat sig själva* mycket lidande.+ 11  Men du som är en tjänare åt Gud, fly från sådant. Jaga efter rättfärdighet, gudhängivenhet, tro, kärlek, uthållighet och mildhet.+ 12  Kämpa trons goda kamp. Grip ett fast tag om det eviga livet som du kallades till och som du avgav en utmärkt offentlig bekännelse om inför många vittnen. 13  Jag befaller dig inför Gud, som håller allt vid liv, och inför Kristus Jesus, som vittnade och avgav en utmärkt offentlig bekännelse inför Pontius Pilatus:+ 14  Håll buden på ett rent och rätt sätt, tills vår Herre Jesus Kristus tydligt framträder,+ 15  vilket den lycklige och ende Makthavaren ska göra när tiden är inne. Han är Kungen över alla kungar och Herren över alla herrar,+ 16  den ende som är odödlig,+ som bor i ett otillgängligt ljus+ och som ingen människa har sett eller kan se.+ Honom tillhör ära och evig makt. Amen. 17  Säg åt* dem som är rika i den här världsordningen* att inte vara självsäkra och att inte sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom,+ utan till Gud, som generöst ger oss allt för att vi ska njuta av det.+ 18  Uppmana dem att göra gott, ja att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och gärna dela med sig.+ 19  Då kan de samla en bestående skatt åt sig som en god grund för framtiden,+ så att de kan gripa ett fast tag om det verkliga livet.+ 20  Timoteus, värna om det som du har anförtrotts.+ Vänd dig bort från tomt prat som kränker det som är heligt och från de motstridiga idéerna* i det som felaktigt kallas kunskap.+ 21  Eftersom några har velat briljera med sådan kunskap har de avvikit från tron. Må den generösa omtanken vara med er.

Fotnoter

Ordagrant ”slavar under ett ok”.
Eller ”uppbyggande”.
Eller ”onormalt fascinerad”.
Eller ”skymfanden”.
Eller möjligen ”mat, kläder och tak över huvudet”. Ordagrant ”det som när och skyler”.
Eller ”och genomborrat sig själva överallt med”.
Eller ”tidsåldern”, ”eran”. Se Ordförklaringar.
Eller ”Befall”.
Eller ”normerna”, ”värderingarna”.

Studienoter

Media