Första Timoteusbrevet 4:1–16

4  Men det inspirerade ordet* säger klart och tydligt att det ska komma tider längre fram då några kommer att avfalla från tron, eftersom de lyssnar till vilseledande inspirerade uttalanden*+ och demoners läror.  De kommer att lyssna till skenheliga lögnare,+ vars samveten har blivit märkta som med ett brännjärn.*  De förbjuder folk att gifta sig+ och kräver att de avhåller sig från mat+ som Gud har skapat till att ätas+ i tacksamhet* av dem som har tro+ och ingående kunskap om sanningen.  Allt som Gud har skapat är gott,+ så ingenting behöver förkastas+ om man tar emot det med tacksamma böner,  för det blir rent* genom Guds ord och genom bön.  Genom att förmedla detta råd till bröderna visar du att du är en utmärkt tjänare till Kristus Jesus, en som får sin näring av trons och den rätta lärans ord, som du noggrant har följt.+  Men befatta dig inte med hädiska, osanna historier,+ sådana som gamla kvinnor berättar. Arbeta* däremot målmedvetet på att vara hängiven Gud,  för den fysiska träningen är nyttig på sitt sätt, men gudhängivenheten är nyttig på alla sätt, eftersom den medför ett löfte som gäller både livet nu och det som ska komma.+  Detta påstående är sant och förtjänar att godtas utan förbehåll. 10  Det är därför vi arbetar hårt och ger ut av oss själva,+ för vi har satt vårt hopp till en levande Gud, som är en räddare+ för alla slags människor,+ men särskilt för de trogna. 11  Fortsätt att ge dessa befallningar och undervisa om dem. 12  Låt aldrig någon se ner på dig för att du är ung. Bli i stället ett föredöme för de trogna i tal, uppförande, kärlek, tro och renhet. 13  Fortsätt högläsa,+ förmana* och undervisa tills jag kommer. 14  Var inte vårdslös med den gåva som är i dig och som du fick när en profetia uttalades över dig och äldstekretsen lade sina händer på dig.+ 15  Tänk noga igenom* detta, gå helt upp i det, så att alla tydligt kan se dina framsteg. 16  Var hela tiden uppmärksam på dig själv och din undervisning.+ Fortsätt med att göra allt detta, för då kommer du att rädda både dig själv och dem som lyssnar till dig.+

Fotnoter

Ordagrant ”anden”.
Ordagrant ”vilseledande andar”.
Dvs. har blivit bedövade, okänsliga.
Eller ”med tacksam bön”.
Ordagrant ”helgat”.
Eller ”Träna”.
Eller ”uppmuntra”.
Eller ”Begrunda”, ”Meditera över”.

Studienoter

Media